Giải vở bài tập Toán 4 bài 44: Vẽ Hai đường thẳng song song

Giải vở bài tập Toán 4 bài 44

Giải vở bài tập Toán 4 bài 44: Vẽ Hai đường thẳng song song là lời giải Vở bài tập Toán 4 tập 1 trang 52 có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em học sinh luyện tập cách vẽ đường song song, tìm cặp cạnh song song. Mời các em tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài tập trang 52 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. Vẽ đường thẳng đi qua điểm O và song song với đường thẳng AB:

Giải vở bài tập Toán 4 bài 44

Câu 2.

a) Vẽ đường thẳng AX đi qua điểm A và song song với cạnh BC. Vẽ đường thẳng CY đi qua diểm C và song song với cạnh AB. Các đường thẳng này cắt nhau tại điểm D (vẽ vào hình bên)

Giải vở bài tập Toán 4 bài 44

b) Các cặp cạnh song song với nhau có trong hình tứ giác ADCB là..............

Câu 3. a) Vẽ đườngthẳng đi qua điểm B và song song với cạnh AD, cắt cạnh AD tại điểm E (vẽ vào hình bên)

Giải vở bài tập Toán 4 bài 44

b) Đúng ghi Đ, sai ghi S

Góc đỉnh E của hình tứ giác BEDA là:

- Góc vuông

- Góc nhọn

- Góc tù

Câu 4. Cho biết các hình tứ giác có trong hình bên đều là hình chữ nhật. Viết tiếp vào chỗ chấm:

Giải vở bài tập Toán 4 bài 44

Cạnh AB song song với các cạnh: ……………………

Đáp án bài tập trang 52 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1.

Giải vở bài tập Toán 4 bài 44

Câu 2.

a) Vẽ đường thẳng AX đi qua điểm A và song song với cạnh BC. Vẽ đường thẳng CY đi qua diểm C và song song với cạnh AB. Các đường thẳng này cắt nhau tại điểm D

Giải vở bài tập Toán 4 bài 44

b) Các cặp cạnh song song với nhau có trong hình tứ giác ADCB là: cặp cạnh AD và BC, AB và DC.

Câu 3. a) Vẽ đườngthẳng đi qua điểm B và song song với cạnh AD, cắt cạnh AD tại điểm E (vẽ vào hình bên)

Giải vở bài tập Toán 4 bài 44

b) Đúng ghi Đ, sai ghi S

Góc đỉnh E của hình tứ giác BEDA là:

Góc vuông: Đ

Góc nhọn: S

Góc tù: S

Câu 4.

Giải vở bài tập Toán 4 bài 44

Cạnh AB song song với các cạnh: CD, EG, HI, PQ

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 4 hay đề thi học kì 2 lớp 4 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
27 5.364
Giải Vở Bài Tập Toán 4 Xem thêm