Giải vở bài tập Toán 4 bài 51

Giải vở bài tập Toán 4 bài 51

Giải vở bài tập Toán 4 bài 51: Nhân với 10, 100, 1000. Chia cho 10, 100, 1000 là lời giải Vở bài tập Toán 4 tập 1 trang 61 có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em học sinh vận dụng tính nhanh, tính nhẩm. Mời các em tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài tập trang 601 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. Tính nhẩm:

a)

27×10=…

86×10=…

358×10=…

72×100 =…

103×100 =…

1977×100 =…

14×1000=…

452×1000=…

300×1000=…

b)

80 : 10=…

300 : 10=…

2000 : 10=……

400 : 100=…

4000 : 100=…

40000 : 100=…

6000 : 1000=…

60000 : 1000=…

600000 : 1000=…

c)

64 × 10=…

640 : 10=…

32 × 100=…

3200 : 100=…

95 × 1000=…

95000 : 1000=…

Câu 2. Tính:

a)

63×100 : 10 =……=……

b)

960 × 1000:100 =……=……

c)

79 × 100:10 =……=……

d)

90000 : 1000×10 =……=……

Câu 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 160 = 16 × ……

4500 = …… × 100

9000 = 9 × ……

c) 70000 = …… × 1000

70000 = …… × 100

70000 = …… × 10

b) 8000 = …… × 1000

800 = …… × 100

80 = …… × 10

d) 2020000 = … × 10000

2020000 = 2020 × ……

2020000 = …… × 10

Đáp án bài tập trang 61 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1

27×10= 270

86×10= 860

358×10= 3580

72×100 = 7200

103×100 = 10300

1977×100 = 197700

14×1000= 14000

452×1000= 452000

300×1000= 300000

b)

80:10= 8

300:10= 30

2000:10= 200

400:100= 4

4000:100= 40

40000:100= 400

6000:1000= 6

60000:1000= 60

600000:1000= 600

c)

64×10= 640

640:10= 64

32×100= 3200

3200:100= 32

95×1000= 95000

95000:1000= 95

Câu 2.

a)

63 × 100 : 10 = 6300 : 10 = 630

b)

960 × 1000 : 100 = 960000 : 100 = 9600

c)

79 × 100 : 10= 7900 : 10 = 790

d)

90000 :1000×10 = 90×10 =900

Câu 3.

a) 160 = 16 × 10

4500 = 45 × 100

9000 = 9 × 1000

c) 70000 = 70 × 1000

70000 = 700 × 100

70000 = 7000 × 10

b) 8000 = 8 × 1000

800 = 8 × 100

80 = 8 × 10

d) 2020000 = 202 × 10000

2020000 = 2020 × 1000

2020000 = 202000 × 10

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 4 hay đề thi học kì 2 lớp 4 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
44 3.790
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Vở Bài Tập Toán 4 Xem thêm