Giải vở bài tập Toán 4 bài 52: Tính chất kết hợp của phép nhân

Giải vở bài tập Toán 4 bài 52

Giải vở bài tập Toán 4 bài 52: Tính chất kết hợp của phép nhân với lời giải và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập SBT sẽ giúp các em học sinh hiểu được tính chất kết hợp của phép nhân, cách vận dụng tính chất kết hợp của phép nhân để tính toán. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 62 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. Tính bằng cách thuận tiện nhất theo mẫu:

Mẫu: 12 × 4 × 5 = 12 × (4 × 5)

= 12 × 20

a) 8 × 5 × 9 = ………

= ………

= ………

b) 6 × 7 × 5 = ………

= ………

= ………

c) 6 × 4 × 25 = ………

= ………

= ………

Câu 2. Một cửa hàng có 5 kiện hàng. Mỗi kiện hàng có 10 gói, mỗi gói có 8 sản phẩm. Hỏi trong 5 kiện hàng đó có tất cả bao nhiêu sản phẩm? (giải bằng hai cách)

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trong hình bên có:

Giải vở bài tập toán 4

A. 4 góc vuông

B. 8 góc vuông

C. 12 góc vuông

D. 16 góc vuông

Hướng dẫn giải

Câu 1.

a) 8 × 5 × 9 = (8 × 5) × 9

= 40 × 9

= 360

b) 6 × 7 × 5 = (6 × 5) × 7

= 30 × 7

= 210

c) 6 × 4 × 25 = 6 × (4 × 25)

= 6 × 100

= 600

Câu 2.

Tóm tắt:

Giải vở bài tập toán 4

Cách 1:

Bài giải

Số sản phẩm có trong 5 kiện hàng là:

5 10 8 = (5 8) 10

= 40 10

= 400 (sản phẩm)

Đáp số: 400 sản phẩm

Cách 2:

Bài giải

Số sản phẩm có trong một kiện hàng là:

10 8= 80 (sản phẩm)

Số sản phẩm có trong 5 kiện hàng là:

5 80 = 400 (sản phẩm)

Đáp số: 400 sản phẩm

Câu 3.

Chọn đáp án D. 16 góc vuông

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 4 bài 53: Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

Đánh giá bài viết
96 12.731
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Vở Bài Tập Toán 4 Xem thêm