Giải vở bài tập Toán 4 bài 53: Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

Giải vở bài tập Toán 4 bài 53

Giải vở bài tập Toán 4 bài 53: Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 với đáp án và lời giải hay cho từng bài tập SBT giúp các bạn học sinh nhanh chóng nắm được cách nhân với số có tận cùng là chữ số 0, cách vận dụng để tính nhanh, tính nhẩm, học tốt chương trình học lớp 4.

Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4 trang 63 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. Tính:

Giải vở bài tập Toán 5 bài 53

Câu 2. a) Tìm các số trò chục viết vào ô trống để có:

..... × 5 < 210 ..... × 5 < 210

..... × 5 < 210 ..... × 5 < 210

b) Viết vào ô trống số tròn chục bé nhất để có:

6 × ..... > 290

Câu 3. Một đội xe có 7 ô tô chở gạo. Mỗi ô tô chở được 60 bao gạo, mỗi bao gạo cân nặng được 50 kg. Hỏi đội xe đó chở được bao nhiêu tấn gạo? (giải bằng hai cách)

Câu 4. Chia hình chữ nhật dưới đây thành 3 hình chữ nhật để ghép thành một hình vuông:

Giải vở bài tập Toán 5 bài 53

Hướng dẫn giải

Câu 1.

Giải vở bài tập Toán 5 bài 53

Câu 2.

10 × 5 < 210 20 × 5 < 210

30 × 5 < 210 40 × 5 < 210

Câu 3.

Tóm tắt:

Giải vở bài tập Toán 5 bài 53

Cách 1:

Bài giải

Số bao gạo 7 xe chở là:

60 × 7 = 420 (bao gạo)

Số ki - lô - gam gạo cả 7 xe chở là:

50 × 420 = 21000 (kg)

21000kg = 21 tấn

Đáp số: 21 tấn

Cách 2:

Số ki - lô - gam gạo 1 xe ô tô chở được là:

60 × 50 = 3000 (kg)

Số ki - lô - gam gạo 1 đội xe ô tô chở được là:

3000 × 7 = 21000 (kg)

21000kg = 21 tấn

Đáp số: 21 tấn

Câu 4.

Chia hình chữ nhật dưới đây thành 3 hình chữ nhật để ghép thành một hình vuông:

Giải vở bài tập Toán 5 bài 53

Giải vở bài tập Toán 5 bài 53

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 4 bài 54: Đề-xi-mét vuông

Đánh giá bài viết
129 16.403
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Vở Bài Tập Toán 4 Xem thêm