Giải vở bài tập Toán 4 bài 58: Luyện tập

330 25.308

Giải vở bài tập Toán 4 bài 58

Giải vở bài tập Toán 4 bài 58: Luyện tập trang 68 SBT Toán 4 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo. Không những vậy, lời giải bài tập Toán 4 này còn giúp các em luyện tập các dạng bài tập nhân một số với một tổng và một số với một hiệu. Mời các em cùng tham khảo chi tiết. 

Hướng dẫn giải Câu 1, 2, 3 trang 68 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. Tính bằng hai cách theo mẫu:

Mẫu: 452 × 39 = 452 × (30 + 9)

= 452 × 30 + 452 × 9

= 13560 + 4068 = 17628

452 × 39 = 452 × (40 – 1)

= 452 × 40 + 452 × 1

= 18080 - 452 = 17628

a) 896 × 23 = ………………

896 × 23 = ………………

b) 547 × 38 = ………………

0786547 × 38 = ………………

Câu 2. Một nhà hát có 10 lô ghế, mỗi lô ghế có 5 hàng, mỗi hàng có 20 ghế. Hỏi nhà hát đó có bao nhiêu ghế?

Câu 3. Khi ngồi trong ô tô, bạn Mai nhìn thấy một cây số ghi là: Hà Nội 1000km, khi đi qua cột cây đó Mai lại nhìn thấy mặt kia của cây số ghi: Thành phố Hồ Chí Minh 724km. Hỏi Mai đi từ Bắc vào Nam hay từ Nam ra Bắc và quãng đường từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh 724km là bao nhiêu ki- lô –mét?

Đáp án và hướng dẫn giải bài tập vở bài tập Toán 4

Câu 1.

a) 896 × 23 = 896 × (20 + 3)

= 896 × 20 + 896 × 3

= 17920 + 2688

= 20608

896 × 23 = 896 × (24 – 1)

= 896 × 24 – 896 × 1

= 211504 – 896

= 20608

b) 547 × 38 = 547 × (30 + 8)

= 547 × 30 + 547 × 8

= 20786

547 × 38 = 547 × (39 – 1)

= 547 × 39 - 547 × 1

= 21333 – 547

= 20786

Câu 2.

Tóm tắt:

 Giải vở bài tập Toán 5

Bài giải

Số ghế có trong nhà hát đó là:

10 × 5 × 20 = 1000 (ghế)

Đáp số: 1000 ghế

Câu 3.

Giải vở bài tập Toán 5

Bài giải

Bạn Mai nhìn thấy cột ghi Hà Nội 1000 km tức là tại chỗ cột ghi đó đến Hà Nội còn 1000 km và từ đó về Thành phố Hồ Chí Minh còn 724km nữa. Vậy Mai đi từ Nam ra Bắc

Quãng đường từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài là:

724 + 1000 = 1724 (km)

Đáp số: 1724 (km)

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 4 bài 59: Nhân với số có hai chữ số

Đánh giá bài viết
330 25.308
Giải Vở Bài Tập Toán 4 Xem thêm