Giải vở bài tập Toán 4 bài 60: Luyện tập Nhân với số có hai chữ số

Giải vở bài tập Toán 4 bài 60

Giải vở bài tập Toán 4 bài 60: Luyện tập Nhân với số có hai chữ số trang 70 SBT Toán 4 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải bài tập Toán 4 VBT này sẽ giúp các em học sinh ôn luyện các dạng bài tập Nhân với số có hai chữ số và các dạng bài tập liên quan. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Lý thuyết Nhân với số có 2 chữ số

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 4 trang 70 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

37 × 96

539 × 38

2507 × 24

Câu 2. Viết vào ô trống (theo mẫu)

n

10

20

22

220

n × 8

780

Câu 3. Một của hàng bán 16 kg gạo tẻ với giá 13800 đồng 1kg và 14 kg gạo nếp với giá 16200 đồng 1 kg. Hỏi sau khi bán số gạo trên cửa hàng đó thu được tất cả bao nhiêu tiền?

Câu 4. Khối các lớp Một, Hai, Ba có 16 lớp, mỗi lớp trung bình 32 học sinh. Khối lớp Bốn, Năm có 16 lớp, mỗi lớp trung bình có 30 học sinh. Hỏi cả 5 khối có bao nhiêu học sinh?

>> Các bạn tham khảo phần Lý thuyết Nhân với số có hai chữ số để chuẩn bị cho các bài học trên lớp đạt kết quả cao.

Đáp án và hướng dẫn giải Vở BT Toán 4

Câu 1.

Giải vở bài tập Toán 4

Câu 2.

n

10

20

22

220

n × 8

780

1560

1716

1716

Câu 3.

Tóm tắt:

Bài giải

Số tiền mà cửa hàng bán gạo tẻ là:

13800 × 16 = 220800 (đồng)

Số tiền mà cửa hàng bán gạo nếp là:

16200 × 14 = 226800 (đồng)

Tổng số tiền mà cửa hàng thu được là:

220800 + 226800 = 447600 (đồng)

Đáp số: 447600 (đồng)

Câu 4.

Tóm tắt

Khối Một, Hai, Ba có 16 lớp

Trung bình có: 32 học sinh

Khối Bốn, Năm có 16 lớp

Trung bình có: 30 học sinh

Cả 5 khối có:…….học sinh?

Bài giải

Số học sinh có trong các khối Một, Hai, Ba là:

16 × 32 = 512 (học sinh)

Số học sinh có trong các khối Bốn, Năm là:

16 × 30 = 480 (học sinh)

Tổng số học snh có trong 5 khối là:

480 + 512 = 992 (học sinh)

Đáp số: 992 học sinh

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 4 bài 61: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Đánh giá bài viết
91 18.166
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Vở Bài Tập Toán 4 Xem thêm