Giải vở bài tập Toán 4 bài 61: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Giải vở bài tập Toán 4 bài 61

Giải vở bài tập Toán 4 bài 61: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 trang 71 SBT Toán 4 có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh hiểu được cách nhân nhẩm số có hai chữ số với 11, cách vận dụng để tính nhanh, tính nhẩm một cách thành thạo. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải.

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 4 trang 71 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. Tính nhẩm:

43 × 11 = …… 86 × 11 = …… 73 × 11 = ……

Câu 2. Khối lớp Ba xếp thành 16 hàng, mỗi hàng có 11 học sinh. Khối lớp Bốn xếp thành 14 hàng, mỗi hàng có 11 học sinh. Hỏi hai khối có tất cả bao nhiêu học sinh xếp hàng? (giải bằng hai cách)

Câu 3. Tìm x:

a) x : 11 = 35

b) x : 11 = 87

Câu 4. Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

a) Muốn nhân nhẩm một số có hai chữ số với 11 ta lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị rồi viết tổng vào giữa hai số đã cho
b)Muốn nhân nhẩm một số có hai chữ số với 11 ta lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị, nếu tổng tìm được bé hơn 10 thì viết tổng vào giữa hai số của số đã cho
c) Muốn nhan nhẩm một số có hai chữ số với 11 ta lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị, nếu tổng tìm được lớn hơn hoặc bằng 10 thì viết tổng vào giữa hai số của số đã cho

>> Tham khảo chi tiết: Lý thuyết nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 để chuẩn bị cho các bài học trên lớp và luyện tập dạng Toán này.

Đáp án và hướng dẫn giải Vở BT Toán 4

Câu 1.

43 × 11 = 473 86 × 11 = 946 73 × 11 = 803

Câu 2.

Tóm tắt:

Giải vở bài tập Toán 4

Cách 1:

Bài giải

Khối lớp Ba có số học sinh là:

16 11 = 176 (học sinh)

Khối lớp Bốn có số học sinh là:

14 11 = 154 (học sinh)

Cả hai khối có số học sinh là:

176 + 154 = 330 (học sinh)

Đáp số: 330 học sinh

Cách 2:

Bài giải

Số hàng của hai khối là:

16 + 14 = 30 (hàng)

Tổng số học sinh của hai khối là:

11 30 = 330 (học sinh)

Đáp số: 330 học sinh

Câu 3.

a) x : 11 = 35

x = 35 × 11

x = 385

b) x : 11 = 87

x = 87 × 11

x = 957

Câu 4.

a) Muốn nhân nhẩm một số có hai chữ số với 11 ta lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị rồi viết tổng vào giữa hai số đã cho S
b) Muốn nhân nhẩm một số có hai chữ số với 11 ta lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị, nếu tổng tìm được bé hơn 10 thì viết tổng vào giữa hai số của số đã cho Đ
c) Muốn nhan nhẩm một số có hai chữ số với 11 ta lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị, nếu tổng tìm được lớn hơn hoặc bằng 10 thì viết tổng vào giữa hai số của số đã cho S

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 4 bài 62: Nhân với số có ba chữ số

Video: Nhân nhẩm số có 2 chữ số với 11

Đánh giá bài viết
117 16.374
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Vở Bài Tập Toán 4 Xem thêm