Giải vở bài tập Toán 4 bài 62: Nhân với số có ba chữ số

Giải vở bài tập Toán 4 bài 62

Giải vở bài tập Toán 4 bài 62: Nhân với số có ba chữ số trang 72 SBT Toán 4 có đáp án chi tiết cho từng bài tập Vở bài tập giúp các em dễ dàng thực hiện các phép nhân với số có ba chữ số, rèn kỹ năng giải Toán. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Lý thuyết Nhân với số có ba chữ số

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 4 trang 72 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. Đặt tính rồi tính

428 × 213

1316 × 324

Câu 2. Tính diện tích của một khu đất hình vuông có cạnh là 215 m.

Câu 3. Viết vào ô trống theo mẫu

a

123

321

321

b

142

141

142

a × b

38622

Câu 4.a) Đặt tính rồi tính

264 × 123

123 × 264

b) Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

- Từng cặp tích riêng thứ nhất, thứ hai, thứ ba trong hai phép nhân bằng nhau

- Từng cặp tích riêng thứ nhất,thứ hai, thứ ba trong hai phép nhân không bằng nhau.

- Các kết quả của hai phép nhân trên bằng nhau

- Các kết quả của hai phép nhân trên không bằng nhau

Đáp án và hướng dẫn giải Vở BT Toán 4

Câu 1.

Giải vở bài tập Toán 4

Câu 2.

Tóm tắt:

Giải vở bài tập Toán 4

Bài giải

Diện tích khu đất hình vuông là:

215 215 = 46225 (m2)

Đáp số: 46225m2

Câu 3.

a

123

321

321

b

142

141

142

a × b

38622

5261

45582

Câu 4.

a)

Giải vở bài tập Toán 4

b)

- Từng cặp tích riêng thứ nhất, thứ hai, thứ ba trong hai phép nhân bằng nhau

S

- Từng cặp tích riêng thứ nhất,thứ hai, thứ ba trong hai phép nhân không bằng nhau.

Đ

- Các kết quả của hai phép nhân trên bằng nhau

Đ

- Các kết quả của hai phép nhân trên không bằng nhau

S

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 4 bài 63: Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)

Đánh giá bài viết
138 14.208
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Vở Bài Tập Toán 4 Xem thêm