Giải vở bài tập Toán 4 bài 64: Luyện tập

Giải vở bài tập Toán 4 bài 64

Giải vở bài tập Toán 4 bài 64: Luyện tập trang 74 SBT Toán 4 với lời giải và đáp án chi tiết cho từng bài tập Vở bài tập Toán cho các em học sinh tham khảo, rèn kỹ năng giải Toán nhân với số có hai chữ số, nhân với số có 3 chữ số,... Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 4 trang 74 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

435 × 300

327 × 42

436 × 304

Câu 2. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 214 × 13 + 214 × 17 = ………………

= ………………

= ………………

b) 58 × 635 + 48 × 635 = ………………

= …………………

=…………………

c) 4 × 19 × 25 =………………

= ………………

Câu 3. Tính:

a) 85 + 11 × 305 = ………………

= ………………

b) 85 × 11 + 305 = ………………

= ………………

Câu 4. Nhà trường dự định lắp bóng điện cho 28 phòng học, mỗi phòng 8 bóng. Nếu mỗi bóng điện trị giá 8000 đồng thì nhà trường phải trả bao nhiêu tiền để mua đủ số bóng điện lắp cho các phòng học? Giải bằng 2 cách.

Đáp án và hướng dẫn giải Vở bài tập Toán 4 bài 64: Luyện tập

Câu 1.

Giải vở bài tập Toán 4 bài 64

Câu 2.

a) 214 × 13 + 214 × 17 = 214 × (13 +17)

= 214 × 30

= 6420

b) 58 × 635 + 48 × 635 = (58 – 48 ) × 635

= 10 × 635

= 6350

c) 4 × 19 × 25 =100 × 19

= 1900

Câu 3.

a) 85 + 11 × 305 = 85 + 3355

= 3440

b) 85 × 11 + 305 = 935 + 305

= 1240

Câu 4.

Tóm tắt:

Giải vở bài tập Toán 4 bài 64

Cách 1:

Bài giải

Số tiền bóng đèn của mối phòng học là:

8 × 8000 = 64000 (đồng)

Số tiền mà nhà trường phải trả là:

64000 × 28 = 1792000 (đồng)

Đáp số: 1 792 000 (đồng)

Cách 2:

Bài giải

Tổng số tiền mà nhà trường phải trả là:

8 × 28 × 8000 = 1792000 (đồng)

Đáp số: 1792 000 đồng

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 4 bài 65: Luyện tập chung

Đánh giá bài viết
105 16.385
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Vở Bài Tập Toán 4 Xem thêm