Giải vở bài tập Toán 4 bài 69: Chia một số cho một tích

Giải vở bài tập Toán 4 bài 69

Giải vở bài tập Toán 4 bài 69: Chia một số cho một tích trang 80 Vở bài tập Toán 4 tập 1 với đáp án chi tiết cho từng bài tập SBT là tài liệu tham khảo cho các em học sinh so sánh kết quả luyện tập các dạng bài tập chia một số cho một tích. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Lý thuyết Chia một số cho một tích

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3 trang 80 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. Tính bằng hai cách:

a) 50 : (5 × 2) = ……………

= ……………

50 : (5 × 2) = ……………

= ……………

= ……………

b) 28 : (2 × 7) = ……………

= ……………

28 : (2 × 7) = ……………

= ……………

= ……………

Câu 2. Tính (theo mẫu)

Mẫu 60 : 30 = 60 : (10 × 3)

= 60 : 10 : 3

= 6 : 3

= 2

a) 90 : 30 = ……………

= ……………

b) 180 : 60 = ……………

= ……………

Câu 3. Có 2 bạn học sinh, mỗi bạn mua 4 quyển vở cùng loại và tất cả phải trả 19200 đồng. Tính giá tiền mỗi quyển vở. (giải bằng hai cách)

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

a) 50 : (5×2) = 50 :10

= 5

50 : (5×2) = 50 : 5 : 2

= 5

b) 28 : (2×7) = 28 : 14

= 2

28 : (2×7) = 28 : 2 : 7

= 14 : 7

= 2

Câu 2.

a) 90 : 30 = 90 : (3×10)

= 90 : 3 : 10

= 30 : 10

= 3

b) 180 : 60 = 180 : (6×10)

= 180 : 6 : 10

= 30 : 10

= 3

Câu 3.

Tóm tắt:

Giải vở bài tập Toán 4 bài 69

Cách 1:

Bài giải

Số quyển vở mà hai bạn mua là:

2×4 = 8 (quyển vở)

Số tiền phải trả mỗi quyển vở đó là:

19200 : 8 = 2400 (đồng)

Đáp số : 24000 đồng

Cách 2:

Bài giải

Số tiền phải trả mỗi quyển vở đó là:

19200 : (2×4) = 19200 : 8 = 2400 (đồng)

Đáp số: 2400 đồng

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 4 bài 70: Chia một tích cho một số

Đánh giá bài viết
158 18.396
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Vở Bài Tập Toán 4 Xem thêm