Giải vở bài tập Toán 4 bài 70: Chia một tích cho một số

Giải vở bài tập Toán 4 bài 70

Giải vở bài tập Toán 4 bài 70: Chia một tích cho một số trang 81 Vở bài tập Toán 4 tập 1 với đáp án chi tiết cho từng bài tập SBT là tài liệu tham khảo cho các em học sinh so sánh kết quả luyện tập các dạng bài tập chia một tích cho một số. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Lý thuyết Chia một tích cho một số

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3 trang 81 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. Tính bằng hai cách:

a) (14 × 27) : 7 = ………………

= ………………

(14 ×27) : 7 = ………………

= ………………

= ………………

b) (25 × 24) : 6 = ………………

= ………………

(25 × 24) : 6 = ………………

= ………………

= ………………

Câu 2. Tình bằng ba cách

(32 × 24) : 4 = ………………

= ………………

(32 × 24) : 4 = ………………

= ………………

= ………………

(32 × 24) : 4 = ………………

= ………………

= ………………

Câu 3. Một cửa hàng có 6 tấm vải, mỗi tấm dài 30m. Cửa hàng đã bán được 1/6 số vải. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải?

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

a) (14 × 27) :7 = 387 : 7

= 54

(14 × 27) : 7 = 14 : 7 × 27

= 2 × 27

= 54

b) (25 × 24) :6 = 600: 6

= 100

(25 ×24) :6 = 25 × 24 : 6

= 25 × 4

= 100

Câu 2.

(32 × 24) : 4 = 768 : 4

= 192

(32 × 24) : 4 = 32 : 4 × 24

= 8 × 24

= 192

(32 × 24) : 4 = 32 × 24 : 4

= 32 × 6

= 192

Câu 3.

Tóm tắt:

Giải vở bài tập Toán lớp 4

Bài giải

Số mét vải cửa hàng đó bán được là:

(30 × 6) : 6 = 30 (m)

Đáp số: 30 (m)

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 4 bài 71: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Đánh giá bài viết
77 18.464
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Vở Bài Tập Toán 4 Xem thêm