Giải vở bài tập Toán 4 bài 72: Chia cho số có hai chữ số

Giải vở bài tập Toán 4 bài 72

Giải vở bài tập Toán 4 bài 72: Chia cho số có hai chữ số trang 83 Vở bài tập Toán 4 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh hiểu được chia số có ba chữ số cho số có hai chữ số, cách thực hiện phép chia này thành thạo, cẩn thận, chính xác. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3 trang 83 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Lý thuyết Chia cho số có hai chữ số

Câu 1. Đặt tính rồi tính

552 : 24

450 : 27

540 : 45

472 : 56

Câu 2. Một người thợ trong 11 ngày đầu làm được 32 cái khóa, trong 12 ngày tiếp theo làm được 213 cái khóa. Hỏi trung bình mỗi ngày người đó làm được bao nhiêu cái khóa?

Câu 3. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó (theo mẫu)

Giải vở bài tập Toán 4

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

Giải vở bài tập Toán 4

Câu 2.

Tóm tắt:

Giải vở bài tập Toán 4

Bài giải

Số ngày người thợ đã làm là:

12 + 11 = 23 (ngày)

Số cái khóa người thợ làm trong 23 ngày được là:

132 + 213 = 345 (cái khóa)

Trung bình số cái khóa trong một ngày người thợ đó làm được là

345 : 23 = 15 (cái khóa)

Đáp số: 15 (cái khóa)

Câu 3.

Giải vở bài tập Toán 4

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 4 bài 73: Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

Đánh giá bài viết
182 29.100
Giải Vở Bài Tập Toán 4 Xem thêm