Giải vở bài tập Toán 4 bài 73: Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

Giải vở bài tập Toán 4 bài 73

Giải vở bài tập Toán 4 bài 73: Chia cho số có hai chữ số trang 84 (tiếp theo) Vở bài tập Toán 4 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học luyện tập chia cho số có hai chữ số, cách thực hiện phép chia này thành thạo, cẩn thận, chính xác. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3 trang 84 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Lý thuyết Chia cho số có hai chữ số

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

4725 : 15

8058 : 34

5672 : 42

7521 : 54

Câu 2. Số?

Số bị chia

Số chia

Thương

Số dư

1898

73

7382

87

6543

79

Câu 3. Người ta xếp các gói kẹo vào các hộp, mỗi hộp 30 gói. Hỏi có thể xếp 2000 gói kẹo vào bao nhiêu hộp và còn thừa bao nhiêu gói kẹo?

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

Giải vở bài tập toán4

Câu 2.

Số bị chia

Số chia

Thương

Số dư

1898

73

26

0

7382

87

84

74

6543

79

82

65

Câu 3.

Tóm tắt:

Giải vở bài tập toán4

Bài giải

Ta có 30 gói xếp thành 1 hộp

Vậy 2000 gói xếp được số hộp là:

2000 : 30 = 66 (hộp) dư 0,66

Số gói xếp trong 66 hộp là:

66 x 30 = 1980 (gói)

Số gói còn dư là:

2000 – 1980 = 20 (gói)

>> Tham khảo: Giải bài tập trang 84 SGK Toán 4: Chia cho số có hai chữ số - Luyện tập (tiếp theo)

Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 4 bài 74: Luyện tập Chia cho số có hai chữ số

Đánh giá bài viết
149 26.104
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Vở Bài Tập Toán 4 Xem thêm