Giải vở bài tập Toán 4 bài 74: Luyện tập Chia cho số có hai chữ số

Giải vở bài tập Toán 4 bài 74

Giải vở bài tập Toán 4 bài 74: Luyện tập Chia cho số có hai chữ số trang 85 Vở bài tập Toán 4 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học luyện tập các dạng bài tập chia cho số có hai chữ số, cách đặt tính, bài tập liên quan. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 4 trang 85 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Lý thuyết Chia cho số có hai chữ số

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

1820 : 35

3388 : 49

3960 : 52

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

8228 : 44

9280 : 57

8165 : 18

Câu 3. Tính bằng hai cách:

a) 216 : (8 × 9) = ………………

= ………………

216 : (8 × 9) = ………………

= ………………

b) 476: (17 × 4) = ………………

= ………………

476 : (17 × 4) = ………………

= ………………

Câu 4. Ba bạn cùng mua một số bút như nhau và tất cả phải trả 9000 đồng. Tính giá tiền mỗi cái bút biết rằng mỗi bạn mua 2 cái bút.

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

Giải vở bài tập Toán 4

Câu 2.

Giải vở bài tập Toán 4

Câu 3.

a) 216 : (8 × 9) = 216 : 72

= 3

216 : (8×9) = 216 : 8 : 9

= 27 : 9

= 3

b) 476: (17 × 4) = 476 : 68

= 7

476 : (17 × 4) = 476 : 17 : 4

= 28 : 4

= 7

Câu 4.

Tóm tắt:

Giải vở bài tập Toán 4

Bài giải

Số bút mà 3 bạn cùng mua là:

3 × 2 = 6 (cái bút)

Số tiền phải trả một cái bút là:

9000 : 6 = 1500 (đồng)

Đáp số: 1500 đồng

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 4 bài 75: Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

Đánh giá bài viết
112 23.251
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Vở Bài Tập Toán 4 Xem thêm