Giải vở bài tập Toán 4 bài 75: Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

Giải vở bài tập Toán 4 bài 75

Giải vở bài tập Toán 4 bài 75: Chia cho số có hai chữ số trang 86 Vở bài tập Toán 4 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học luyện tập các dạng bài tập chia cho số có hai chữ số, cách đặt tính, tính giá trị biểu thức và các bài tập liên quan. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3 trang 86 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Lý thuyết Chia cho số có hai chữ số

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

69104 : 56

60116 : 28

32570 : 24

Câu 2. Tính giá trị của biểu thức:

a) 12054 : (45 + 37) = ………………

= ………………

b) 30284 : (100 – 33) = ………………

= ………………

Câu 3. a) Viết số thích hợp vào ô trống:

Thời gian

Số ngày làm việc

Số lượng sản phẩm

Tháng 4

22

4700

Tháng 5

23

5170

Tháng 6

22

5875

Cả 3 tháng

b) Viết tiếp vào chỗ chấm:

Trung bình mỗi ngày làm được…………….. sản phẩm.

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

Giải vở bài tập Toán 4

Câu 2.

a) 12054 : (45 + 37) = 12054 : 82

= 147

b) 30284 : (100 – 33) = 30284 : 67

= 452

Câu 3. a) Viết số thích hợp vào ô trống:

Thời gian

Số ngày làm việc

Số lượng sản phẩm

Tháng 4

22

4700

Tháng 5

23

5170

Tháng 6

22

5875

Cả 3 tháng

67

15745

b) Viết tiếp vào ô trống:

Trung bình mỗi ngày làm được 235 sản phẩm.

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 4 bài 76: Luyện tập

Đánh giá bài viết
79 21.037
Giải Vở Bài Tập Toán 4 Xem thêm