Giải vở bài tập Toán 4 bài 76: Luyện tập

Giải vở bài tập Toán 4 bài 76

Giải vở bài tập Toán 4 bài 76: Luyện tập Chia cho số có hai chữ số trang 87 Vở bài tập Toán 4 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học luyện tập các dạng bài tập chia cho số có hai chữ số, cách đặt tính, giải các bài toán có lời văn. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3 trang 87 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 380 : 76

495 : 15

765 : 27

b) 9954 : 42

24662 : 59

34290 : 16

Câu 2. Xe thứ nhất chở 27 can dầu, mỗi can chứa 20l. Xe thứ 2 chở các thùng dầu, mỗi thùng dầu chứa 45l và chở nhiều hơn xe thứ nhất 90l. Hỏi xe thứ hai chở được bao nhiêu thùng dầu?

Câu 3. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó (theo mẫu)

Giải vở bài tập Toán 4

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1. a)

Giải vở bài tập Toán 4

b)

Giải vở bài tập Toán 4

Câu 2.

Tóm tắt:

Giải vở bài tập Toán 4

Bài giải

Số dầu mà xe thứ nhất chở là:

27 × 20 = 540 (l)

Số dầu mà xe thứ hai chở được là:

540 + 90 = 630 (l)

Số thùng dầu mà xe thứ hai chở được là:

630 : 45 = 14 (thùng)

Đáp số: 14 thùng

Câu 3.

Giải vở bài tập Toán 4

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 4 bài 77: Thương có chữ số 0

Đánh giá bài viết
80 22.407
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Vở Bài Tập Toán 4 Xem thêm