Giải vở bài tập Toán 4 bài 77: Thương có chữ số 0

Giải vở bài tập Toán 4 bài 77

Giải vở bài tập Toán 4 bài 77: Thương có chữ số 0 trang 88 Vở bài tập Toán 4 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em nắm chắc được phép chia cho số có hai chữ số trong trường hợp có chữ số 0 ở thương, vận dụng làm các bài tập. Sau đây mời các em tham khảo lời giải.

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3 trang 88 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

5974 : 58

31902 : 78

28350: 47

Câu 2. Mua 26 bút bi hết 78 000 đồng. Hỏi nếu mỗi bút bi đó giảm giá 200 đồng thì với số 98 000 đồng sẽ mua được bao nhiêu bút bi?

Câu 3. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó (theo mẫu)

Giải vở bài tập Toán 4

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

Giải vở bài tập Toán 4

Câu 2.

Tóm tắt:

Giải vở bài tập Toán 4

Bài giải

Số tiền mà phải trả cho mỗi cái bút bi là:

78000 : 26 = 3000 (đồng)

Nếu mỗi bút bi giảm giá 200 đồng thì số tiền phải trả cho một cái bút bi là:

3000 – 200 = 2800 (đồng)

Vậy với số tiền là 98000 thì sẽ mua được số bút bi là:

98 000 : 2800 = 35 (cái)

Đáp số: 35 cái

Câu 3.

Giải vở bài tập Toán 4

>> Các bạn tham khảo và luyện tập: Giải bài tập Toán 4: Thương có chữ số 0

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 4 bài 78: Chia cho số có ba chữ số

Video Thương có chữ số 0 - Để học tốt Toán 4

Đánh giá bài viết
170 21.561
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Vở Bài Tập Toán 4 Xem thêm