Giải vở bài tập Toán 4 bài 78: Chia cho số có ba chữ số

Giải vở bài tập Toán 4 bài 78

Giải vở bài tập Toán 4 bài 78: Chia cho số có ba chữ số trang 88 Vở bài tập Toán 4 có đáp án chi tiết giúp các em học sinh học tốt, hiểu được cách thực hiện phép chia cho số có ba chữ số, cách tính giá trị của biểu thức. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải.

Lý thuyết Chia cho số có ba chữ số

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3 trang 89 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

3621 : 213

8000 : 308

2198 : 314

1682 : 209

Câu 2. Người ta phải dùng 264 chuyến xe chở hết 924 tấn hàng. Hỏi trung bình mỗi chuyến xe chở được bao nhiêu tạ hàng?

Câu 3. Tính bằng hai cách:

a) 2555 : 365 + 1825 : 365 = ………………

= ………………

2555 : 365 + 1825 : 365 = ………………

= ………………

= ………………

b) ( 5544 + 3780) : 252 = ………………

= ………………

( 5544 + 3780) : 252 = ………………

= ………………

= ………………

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

Giải vở bài tập Toán 4

Câu 2.

Tóm tắt:

Giải vở bài tập Toán 4

Bài giải

Số tạ hàng mà mỗi chuyến xe chở được là:

924 tấn = 9240 tạ

9240 : 264 = 35 (tạ)

Đáp số: 35 tạ

Câu 3.

a) 2555 : 365 + 1825 : 365 = 7 + 5

= 12

2555 : 365 + 1825 : 365 = (2555 + 1825): 365

= 4380 : 365

= 12

b) (5544 + 3780) : 252 = 9324 : 252

= 37

(5544 + 3780) : 252 = 5544 : 252 + 3780 : 252

= 22 + 15

= 37

Các bạn tham khảo và luyện tập: Giải bài tập trang 86, 87 SGK Toán 4: Chia cho số có ba chữ số - Luyện tập

Video Toán lớp 4: Chia cho số có 3 chữ số - Phép chia hết

Video Toán lớp 4: Chia cho số có 3 chữ số - Phép chia có dư

Đánh giá bài viết
120 24.432
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Vở Bài Tập Toán 4 Xem thêm