Giải vở bài tập Toán 4 bài 79: Luyện tập Chia cho số có ba chữ số

Giải vở bài tập Toán 4 bài 79

Giải vở bài tập Toán 4 bài 79: Luyện tập Chia cho số có ba chữ số trang 90 Vở bài tập Toán 4 có đáp án chi tiết giúp các em học sinh luyện tập cách thực hiện phép chia cho số có ba chữ số, tìm x. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải.

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 4 trang 90 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. Đặt tính rồi tính

3144 : 524

8322 : 219

7560 : 251

Câu 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Số bị chia

8463

9128

Số chia

148

304

123

246

Thương

45

80

Số dư

67

13

Câu 3. Người ta mở vòi nước chảy vào bể. Biết rằng 65 phút đầu vòi chảy được 900 lít nước vào 70 phút sau vòi chảy được 1125 lít nước. Hỏi trung bình một phút vòi chảy vào bể được bao nhiêu lít nước?

Câu 4. Tìm x là số tròn chục có hai chữ số sao cho: 240 < x < 6.

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

Giải vở bài tập Toán 4

Câu 2.

Số bị chia

8463

9128

5602

19693

Số chia

148

304

123

246

Thương

57

30

45

80

Số dư

27

8

67

13

Câu 3.

Tóm tắt:

Giải vở bài tập Toán 4

Bài giải

Tổng số phút vòi nước chảy vào bể nước là:

65 + 70 = 135 (phút)

Tổng số lít nước vòi chảy vào bể là:

900 + 1125 = 2025 (lit)

Trung bình mỗi phút vòi nước chảy được số lít nước là:

2025 : 135 = 15 (lít)

Đáp số: 15 lít

Câu 4. Tìm x là số tròn chục có hai chữ số sao cho: 240 < x < 6.

Vậy x phải là số 60 vì 240 : 60 < 6 và x = 80 vì 240 : 80 < 6

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 4 bài 80: Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)

Video Toán lớp 4: Chia cho số có 3 chữ số - Phép chia hết

Video Toán lớp 4: Chia cho số có 3 chữ số - Phép chia có dư

Đánh giá bài viết
106 24.008
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Vở Bài Tập Toán 4 Xem thêm