Giải vở bài tập Toán 4 bài 80: Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)

49 14.103

Giải vở bài tập Toán 4 bài 80

Giải vở bài tập Toán 4 bài 80: Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo) trang 91 Vở bài tập Toán 4 có lời giải chi tiết cho từng bài tập SBT cho các em học sinh tham khảo luyện tập các dạng bài tập chia cho số có ba chữ số, cách đặt tính, các dạng bài tìm x, giải Toán có lời văn.

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 4 trang 91 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

33592 : 247

51865 : 253

80080 : 157

Câu 2. Hai khu đất hình chữ nhật có chiều dài bằng nhau. Khu A có diện tích 112 564 m2 và chiều rộng có 263m. Khu B có chiều rộng 362m. Tính diện tích khu B.

Câu 3. Tính bằng hai cách:

4095 : 315 – 945 : 315 = ………………

= ………………

= ………………

4095 : 315 – 945: 315 = ………………

= ………………

Câu 4. Tìm x:

436 × x = 11772

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

 Giải vở bài tập Toán 4

Câu 2.

Tóm tắt

Skhu A = 112 564 (m2)

Chiều rộng khu A = 263 m

Chiều rộng khu B = 362 m

Chiều rộng khu B = Chiều dài khu A

Skhu B = ?

Bài giải

Chiều dài khu đất A là:

112 564 : 263 = 428 (m)

Theo đề bài chiều dài khu đất A bằng chiều dài khu đất B suy ra chiều dài khu đất B là:

428 362 = 154936 (m2)

Đáp số: 154936 (m2)

Câu 3.

4095 : 315 – 945 : 315 = (4095 – 945) : 315

= 3150 : 315

= 10

4095 : 315 – 945: 315 = 13 – 3

= 10

Câu 4.

436 × x = 11772

x = 11772 : 436

x = 27

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 4 bài 81: Luyện tập Chia cho số có ba chữ số 

Video Toán lớp 4: Chia cho số có 3 chữ số - Phép chia hết

Video Toán lớp 4: Chia cho số có 3 chữ số - Phép chia có dư

Đánh giá bài viết
49 14.103
Giải Vở Bài Tập Toán 4 Xem thêm