Giải vở bài tập Toán 4 bài 81: Luyện tập Chia cho số có ba chữ số

Giải vở bài tập Toán 4 bài 81

Giải vở bài tập Toán 4 bài 81: Luyện tập Chia cho số có ba chữ số trang 92 vở bài tập Toán 4 cho các em học sinh tham khảo, luyện tập các dạng bài chia cho số có ba chữ số, ôn tập chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 4 trang 92 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

109408 : 526

810866 : 238

656565 : 319

Câu 2. Tìm x:

a) 517 × x = 151481

b) 195906 : x = 634

Câu 3. Phân xưởng A có 84 người, mỗi người dệt được 144 cái áo, phân xưởng B có 112 người và dệt được số áo của phân xưởng A. Hỏi trung bình mỗi người ở phân xưởng B dệt được bao nhiêu cái áo?

Câu 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

13660 : 130 = ?

A. 13660 : 130 = 15 (dư 1)

B. 13660 : 130 = 15 (dư 10)

C. 13660 : 130 = 105 (dư 1)

D. 13660 : 130 = 150 (dư 10)

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

Giải vở bài tập Toán 4

Câu 2.

a) 517 × x = 151481

x = 151481 : 517

x = 293

b) 195906 : x = 634

x = 195906 : 634

x = 309

Câu 3.

Tóm tắt:

Giải vở bài tập Toán 4

Bài giải

Tổng số áo phân xưởng A dệt được là:

84 144 = 12096 (cái áo)

Số áo mà một người ở phân xưởng B dệt được là:

12096 : 112 = 108 (cái áo)

Đáp số: 108 cái áo

Câu 4. 13660 : 130 = ?

Chọn đáp án D.

13660 : 130 = 150 (dư 10)

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 4 bài 82: Luyện tập chung chương 2

Video Toán lớp 4: Chia cho số có 3 chữ số - Phép chia hết

Video Toán lớp 4: Chia cho số có 3 chữ số - Phép chia có dư

Đánh giá bài viết
88 17.705
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Vở Bài Tập Toán 4 Xem thêm