Giải vở bài tập Toán 4 bài 97: Phân số và phép chia số tự nhiên

55 9.702

Giải vở bài tập Toán 4 bài 97

Giải vở bài tập Toán 4 bài 97: Phân số và phép chia số tự nhiên trang 16 Vở bài tập Toán 4 tập 2 giúp các em biết thương của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên có thể viết thành một phân số, cách giải các bài tập liên quan đến phân số. Mời các em cùng tham khảo lời giải.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 16 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1. Viết thương số dưới dạng phân số (theo mẫu)

Mẫu: 4 : 7 = \frac{4}{7}        3 : 8 = …        5 : 11 = …

7 : 10 = …         1:15 = …        14 : 21 = …

Câu 2. Viết phân số dưới dạng thương rồi tính (theo mẫu)

Mẫu: \frac{18}{6}=18:6=3 

\frac{42}{7}=......       \frac{72}{9}=.....       \frac{99}{11}=....

 \frac{115}{23}=....       \frac{150}{25}=......

Câu 3. Viết mỗi số tự nhiên dưới dạng một phân số có mẫu bằng 1 (theo mẫu):

Mẫu 8 = \frac{8}{1}

5 =.…        12 =.…        1 =.…        0 =....

Câu 4. Có 3 cái bánh như nhau, chia dều cho 6 người. Hỏi mỗi người nhận được bao nhiêu phần của cái bánh?

Đáp án và hướng dẫn giải Toán lớp 4

Câu 1. Viết thương số dưới dạng phân số (theo mẫu)

Mẫu: 

4:7=\frac{4}{7}      3:8=\frac{3}{8}     5:11=\frac{5}{11}

7:10=\frac{7}{10}   1:15=\frac{1}{15}   14:21=\frac{14}{21}

Câu 2. Viết phân số dưới dạng thương rồi tính (theo mẫu)

Mẫu: \frac{18}{6}=18:6=3

\frac{42}{7}= 42:7=6      \frac{72}{9}=72:9=8

\frac{99}{11}=99:11=9    \frac{115}{23}=115:23 =5

\frac{150}{25}=150:25=6

Câu 3. Viết mỗi số tự nhiên dưới dạng một phân số có mẫu bằng 1 (theo mẫu):

Mẫu: 8=\frac{8}{1}

5=\frac{5}{1} ;   12=\frac{12}{1}; 1=\frac{1}{1} ; 0=\frac{0}{1}

Câu 4

Bài giải

Ta có thể làm như sau:

Chia mỗi cái bánh thành 6 phần bằng nhau. Lần lượt đưa cho mỗi người một phần tức là \frac{1}{6} cái bánh, sau đó chia 3 lần như vậy thì mỗi người được 3 phần hay \frac{3}{6}=\frac{1}{2} cái bánh.

Đáp số: Mỗi người được \frac{1}{2} cái bánh

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 4 bài 98: Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo Giải bài tập SGK Toán 4: Phân số và phép chia số tự nhiên hay đề thi học kì 2 lớp 4 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 cũng nắm chắc lý thuyết Toán 4 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
55 9.702
Giải Vở Bài Tập Toán 4 Xem thêm