Giải vở bài tập Toán 5 bài 105: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình chữ nhật

141 34.323

Giải vở bài tập Toán 5 bài 105

Giải vở bài tập Toán 5 bài 105: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình chữ nhật trang 23, 24 Vở bài tập Toán 5 tập 2 có đáp án chi tiết giúp các em học sinh nắm được cách giải các bài tập về diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật; cách tính và công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 23, 24 vở bài tập Toán 5 tập 2

Câu 1. Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Hình hộp chữ nhật

Chiều dài

Chiều rộng

Chiều cao

Diện tích xung quanh

Diện tích toàn phần

(1)

8dm

5dm

4dm

   

(2)

1,2m

0,8m

0,5m

   

Câu 2. Một cái thùng tôn không lắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2m, chiều rộng 0,8m và chiều cao 9dm. Tính diện tích tôn để làm thùng (không tính mép hàn).

Câu 3. Viết “bằng nhau” hoặc “không bằng nhau” thích hợp vào chỗ chấm :

 Giải vở bài tập Toán 5

a. Diện tích xung quanh của hai hình hộp chữ nhật ……………………………

b. Diện tích toàn phần của hai hình hộp chữ nhật ………………………………

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

Chu vi mặt đáy hình (1):

C = (8 + 5) ⨯ 2 = 26dm

Diện tích xung quanh hình (1):

Sxq = C ⨯ h = 26 ⨯ 4 = 104dm2

Diện tích đáy hình (1):

Sđáy = 8 ⨯ 5 = 40dm2

Diện tích toàn phần hình (1):

Stp = Sxq + Sđáy ⨯ 2 = 104 + 80 = 184dm2

Chu vi mặt đáy hình (2): C = (1,2 + 0,8) ⨯ 2 = 4m

Diện tích xung quanh hình (2):

Sxq = C ⨯ h = 4 ⨯ 0,5 = 2m2

Diện tích đáy hình (2):

Sđáy = 1,2 ⨯ 0,8 = 0,96m2

Diện tích toàn phần hình (2):

Stp = Sxq + Sđáy ⨯ 2 = 2 + 0,96 ⨯ 2 = 3,92m2

Hình hộp chữ nhật

Chiều dài

Chiều rộng

Chiều cao

Diện tích xung quanh

Diện tích toàn phần

(1)

8dm

5dm

4dm

104dm2

184dm2

(2)

1,2m

0,8m

0,5m

2m2

3,92m2

Câu 2.

Vì thùng tôn không nắp nên khi tính diện tích tôn để làm thùng ta tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật trừ đi diện tích một mặt đáy.

 Giải vở bài tập Toán 5

Bài giải

Ta đổi ra đơn vị mét: 9dm = 0,9m

Chu vi mặt đáy hình hộp chữ nhật là:

(1,2 + 0,8) ⨯ 2 = 4 (m)

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:

4 ⨯ 0,9 = 3,6 (m2)

Diện tích mặt đáy hình hộp chữ nhật là:

1,2 ⨯ 0,8 = 0,96 (m2)

Diện tích tôn để làm thùng là:

3,6 + 0,96 = 4,56 (m2)

Đáp số: 4,56m2

Câu 3.

Hình a)

Chu vi mặt đáy hình hộp là:

(1,5 + 0,8) ⨯ 2 = 4,6 (m)

Diện tích xung quanh hình hộp là:

4,6 ⨯ 1 = 4,6 (m2)

Diện tích mặt đáy hình hộp là:

1,5 ⨯ 0,8 = 1,2 (m2)

Diện tích toàn phần hình hộp là:

4,6 + 2 ⨯ 1,2 = 7 (m2)

Hình b)

Chu vi mặt đáy hình hộp là:

(0,8 + 1) ⨯ 2 = 3,6 (m)

Diện tích xung quanh hình hộp là:

3,6 ⨯ 1,5 = 5,4 (m2)

Diện tích mặt đáy hình hộp là:

0,8 ⨯ 1 = 0,8 (m2)

Diện tích toàn phần hình hộp là:

5,4 + 2 ⨯ 0,8 = 7 (m2)

a. Diện tích xung quanh của hai hình hộp chữ nhật không bằng nhau.

b. Diện tích toàn phần của hai hình hộp chữ nhật bằng nhau.

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 5 bài 106: Luyện tập Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình chữ nhật

 Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo Giải bài tập SGK Toán 5: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật hay đề thi học kì 2 lớp 5 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
141 34.323
Giải Vở Bài Tập Toán 5 Xem thêm