Giải vở bài tập Toán 5 bài 111: Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối

86 18.344

Giải vở bài tập Toán 5 bài 111: Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối

Giải vở bài tập Toán 5 bài 111: Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối Vở bài tập Toán 5 tập 2 trang 31, 32 có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh nắm được biểu tượng về xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối; cách đọc, viết đúng các số đo thể tích, thực hiện chuyển đổi đúng đơn vị đo. Mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 31 vở bài tập Toán 5 tập 2

Câu 1. a. Viết cách đọc các số đo sau (theo mẫu):

Mẫu: 82cm3: tám mươi hai xăng-ti-mét khối.

508dm3: …………………………………………………

17,02dm3: ……………………………………………….

3/8 cm3: …………………………………………………..

b. Viết các số đo thích hợp vào chỗ chấm:

Hai trăm năm mươi hai xăng-ti-mét khối: …………………………………

Năm nghìn không trăm linh tám đề-xi-mét khối: ………………………….

Tám phẩy ba trăm hai mươi đề-xi-mét khối: ………………………………

Ba phần năm xăng-ti-mét khối: ……………………………………………

Câu 2. Viết số đo thích hợp vào ô trống:

a.

1dm3 = …………. cm3

4,5dm3 = ………….. cm3

215dm3 = ………… cm3

2/5dm3 = ………….. cm3

b.

5000cm3 = ………… dm3

940 000cm3= ………… dm3

2100cm3 = ……. dm3 ……… cm3

372000cm3 = …………….. dm3

606dm3 = ………… cm3

Câu 3. Điền dấu >; <; = vào chỗ chấm thích hợp.

2020cm3 … 2,02dm3

2020cm3 … 2,2dm3

2020cm3 … 0,202dm3

2020cm3 … 20,2dm3

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

a. 508dm3 đọc là năm trăm linh tám đề-xi-mét khối.

17,02dm3 đọc là mười bảy phẩy không hai đề-xi-mét khối.

3/8cm3 đọc là ba phần tám xăng-ti-mét khối

b. Hai trăm năm mươi hai xăng-ti-mét khối: 252cm3

Năm nghìn không trăm linh tám đề-xi-mét khối: 5008dm3

Tám phẩy ba trăm hai mươi đề-xi-mét khối: 8,320dm3

Ba phần năm xăng-ti-mét khối: 3/5cm3

Câu 2.

a. 1dm3 = 1000cm3

4,5dm3 = 4500cm3

215dm3 = 215000cm3

2/5dm3=400cm3

b. 5000cm3 = 5dm3

940000cm3 = 940dm3

2100cm3 = 2dm3 100cm3

372000cm3 = 372dm3

606dm3 = 606000cm3

Câu 3.

2020cm3 = 2,02dm3

2020cm3 < 2,2dm3

2020cm3 > 0,202dm3

2020cm3 < 20,2dm3

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 5 bài 112: Mét khối

Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo Giải bài tập SGK Toán 5: Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối hay đề thi học kì 2 lớp 5 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
86 18.344
Giải Vở Bài Tập Toán 5 Xem thêm