Giải vở bài tập Toán 5 bài 115: Thể tích hình lập phương

228 30.793

Giải vở bài tập Toán 5 bài 115

Giải vở bài tập Toán 5 bài 115: Thể tích hình lập phương Vở bài tập Toán 5 tập 2 trang 36 có đáp án chi tiết cho các em học sinh nắm chắc công thức và quy tắc tính thể tích của hình lập phương, vận dụng công thức vào các bài tập liên quan. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 36 vở bài tập Toán 5 tập 2

Câu 1. Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Cạnh của hình lập phương

2,5m

3/4dm

4cm

5dm

Diện tích một mặt

       

Diện tích toàn phần

       

Thể tích

       

Câu 2. Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,2m, chiều rộng 0,8m, chiều cao 0,6m và một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng của chiều dài, chiều rộng, chiều cao của hình hộp chữ nhật đó.

a. Tính thể tích của mỗi hình trên.

b. Hình nào có thể tích lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu đề-xi-mét khối?

Câu 3. Một khối kim loại hình lập phương có cạnh 0,15m. Mỗi đề-xi-mét khối kim loại đó cân nặng 10kg. Hỏi khối kim loại đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

Câu 1.

Biết cạnh của hình lập phương 2,5m.

Diện tích một mặt hình lập phương:

S = 2,5 ⨯ 2,5 = 6,25m2

Diện tích toàn phần hình lập phương:

Stp = 6,25 ⨯ 6 = 37,5m2

Thể tích hình lập phương:

V = 2,5 ⨯ 2,5 ⨯ 2,5 = 15,625m3

Biết cạnh của hình lập phương 3/4dm

Diện tích một mặt hình lập phương:

 Giải vở bài tập Toán 5

Diện tích toàn phần hình lập phương:

 Giải vở bài tập Toán 5

Thể tích hình lập phương:

 Giải vở bài tập Toán 5

Biết cạnh của hình lập phương 4cm.

Diện tích một mặt hình lập phương:

S = 4 ⨯ 4 = 16cm2

Diện tích toàn phần hình lập phương:

Stp = 16 ⨯ 6 = 96cm2

Thể tích hình lập phương:

V = 4 ⨯ 4 ⨯ 4 = 64cm3

Biết cạnh của hình lập phương 5dm.

Diện tích một mặt hình lập phương:

S = 5 ⨯ 5 = 25dm2

Diện tích toàn phần hình lập phương:

Stp = 25 ⨯ 6 = 150dm2

Thể tích hình lập phương:

V = 5 ⨯ 5 ⨯ 5 = 125dm3

Cạnh của hình lập phương

2,5m

3/4dm

4cm

5dm

Diện tích một mặt

6,25m2

9/16dm2

16cm2

25dm2

Diện tích toàn phần

37,5m2

27/8dm2

96cm2

150dm2

Thể tích

15,625m3

27/64dm3

64cm3

125dm3

 Câu 2.

Bài giải

a.

 Giải vở bài tập Toán 5

Thể tích hình hộp chữ nhật là:

2,2 ⨯ 0,8 ⨯ 0,6 = 1,056 (m3)

Cạnh hình lập phương là:

(2,2 + 0,8 + 0,6) : 3 = 1,2 (m)

Thể tích hình lập phương là:

1,2 ⨯ 1,2 ⨯ 1,2 = 1,728 (m3)

b.

 Giải vở bài tập Toán 5

Thể tích hình lập phương lớn hơn thể tích hình hộp chữ nhật là:

1,728 – 1,056 = 0,672m3 = 672dm3

Câu 3.

 Giải vở bài tập Toán 5

Bài giải

Thể tích khối kim loại là:

0,15 ⨯ 0,15 ⨯ 0,15 = 0,003375 (m3)

0,003375m3 = 3,375dm3

Khối kim loại đó nặng là:

10 ⨯ 3,375 = 33,75 (kg)

Đáp số: 33,75kg

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 5 bài 116: Luyện tập chung

 Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo Giải bài tập SGK Toán 5: Thể tích hình lập phương hay đề thi học kì 2 lớp 5 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
228 30.793
Giải Vở Bài Tập Toán 5 Xem thêm