Giải vở bài tập Toán 5 bài 117: Luyện tập chung (tiếp theo)

331 62.831

Giải vở bài tập Toán 5 bài 117

Giải vở bài tập Toán 5 bài 117: Luyện tập chung Vở bài tập Toán 5 tập 2 trang 39, 40, 41 giúp các em học sinh luyện tập các dạng bài về tính phần trăm, thể tích hình lập phương. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 39, 40, 41 vở bài tập Toán 5 tập 2

Câu 1. Bạn Dung tính nhẩm 15% của 120 như sau:

10% của 120 là 12

5% của 120 là 6

Vậy: 15% của 120 là 18

a. Theo cách tính của bạn Dung, hãy viết số thích hợp vào chỗ chấm để tìm 35% của 80:

……. % của 80 là ……….

…….% của 80 là ……….

…….% của 80 là …….....

…….% của 80 là ………

b. Nêu cách tính tương tự như trên để tìm 22,5% của 240:

……..% của 240 là ………

……..% của 240 là ………

……..% của 240 là ………

……..% của 240 là ………

……..% của 240 là ………

Câu 2. Thể tích của hình lập phương bé bằng 125cm3 và bằng 5/8 thể tích của hình lập phương lớn. Hỏi:

a. Thể tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu phần trăm thể tích của hình lập phương bé?

b. Thể tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu xăng-ti-mét khối?

Câu 3. Bạn Hoa xếp các hình lập phương nhỏ có cạnh 1cm thành hình bên. Hỏi:

 Giải vở bài tập Toán 5

a. Hình bên có bao nhiêu hình lập phương nhỏ?

b. Nếu sơn các mặt ngoài của hình bên thì diện tích cần sơn bằng bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?

Câu 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Biết Giải vở bài tập Toán 5có thể tích là 1cm3. Thể tích của hình dưới đây là:

 Giải vở bài tập Toán 5

A. 27cm3

B. 21cm3

C. 18cm3

D. 15cm3

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

a. 10% của 80 là 8

20% của 80 là 16

30% của 80 là 24

5% của 80 là 4

35% của 80 là 28

b. 10% của 240 là 24

20% của 240 là 48

2% của 240 là 4,8

0,5% của 240 là 1,2

22,5% của 240 là 54

Câu 2.

Bài giải

Tỉ số phần trăm thể tích hình lập phương lớn so với thể tích hình lập phương bé:

 \frac{8}{5}\times100\%=160\%

Thể tích của hình lập phương lớn:

125 ⨯ 160% = 200 (cm3)

Đáp số: a. 160%; b. 200 cm3

Câu 3.

Bài giải

a. Nhìn hình ta thấy có 20 hình lập phương nhỏ.

b. Để sơn các mặt ngoài của hình trên thì ta cần sơn 12 mặt lớn và 4 mặt nhỏ.

Diện tích của 12 mặt lớn là:

2 ⨯ 2 ⨯ 12 = 48 (cm2)

Diện tích của 4 mặt nhỏ cũng là diện tích 2 mặt lớn:

2 ⨯ 4 = 8 (cm2)

Diện tích cần sơn là:

48 + 8 = 56 (cm2)

Câu 4.

Bài giải

Hình lập phương bên được ghép bởi Giải vở bài tập Toán 5:

3 ⨯ 3 ⨯ 2 = 18 hình

Thể tích hình bên là:

18 ⨯ 1 = 18cm3

Vậy chọn đáp án C.

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 5 bài 118: Giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầu

Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo Giải bài tập SGK Toán 5 trang 124, 125: Luyện tập chung hay đề thi học kì 2 lớp 5 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
331 62.831
Giải Vở Bài Tập Toán 5 Xem thêm