Giải vở bài tập Toán 5 bài 148: Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)

Giải vở bài tập Toán 5 bài 148

Giải vở bài tập Toán 5 bài 148: Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) Vở bài tập Toán 5 tập 2 trang 86, 87 có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài về thể tích, diện tích, các dạng bài tập quy đổi đơn vị đo thể tích và diện tích. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 86, 87 vở bài tập Toán 5 tập 2

Câu 1. Điền “ > ; < ; =” thích hợp vào chỗ chấm:

9m2 6dm2 … 9,06m2

9m2 6dm2 … 9,006m2

9m2 6dm2 … 9,6m2

3m3 6dm3 … 3,6m3

3m3 6dm3 … 3,006m3

1,85dm3 … 1dm3 85cm3

Câu 2. Một thửa ruộng hình thang có tổng độ dài hai đáy là 250m, chiều cao bằng 3/5 tổng độ dài hai đáy. Trung bình cứ 100m2 của thửa ruộng đó thu được 64kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu được bao nhiêu tấn thóc ?

Câu 3. Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh 4m, chiều cao 2,8m (các kích thước ở trong lòng bể). Biết rằng 85% thể tích của bể đang chứa nước. Hỏi:

a. Trong bể có bao nhiêu lít nước?

b. Mức nước chứa trong bể cao bao nhiêu mét?

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

9m2 6dm2 < 9,06m2

9m2 6dm2 = 9,006m2

9m2 6dm2 < 9,6m2

3m3 6dm3 < 3,6m3

3m3 6dm3 = 3,006m3

1,85dm3 > 1dm3 85cm3

Câu 2.

Bài giải

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

250 × 3/5 = 150(m)

Diện tích của thửa ruộng hình thang là:

(250 × 150) : 2 = 18750 (m2)

Số ki-lô-gam thóc thu được trên cả thửa ruộng:

(18750 : 100) ⨯ 64 = 12000 (kg)

12000kg = 12 tấn

Đáp số: 12 tấn

Câu 3.

 Giải vở bài tập Toán 5

Bài giải

Thể tích của bể nước là:

4 ⨯ 4 ⨯ 2,8 = 44,8 (m3)

Số lít nước có trong bể là:

(44,8 × 85) : 100 = 38,08 (m3)

38,08m3 = 38080 dm3 = 38080 l

Chiều cao của khối nước trong bể là:

38080 : (4 ⨯ 4) = 2,38 (m)

Đáp số: a. 38080 lít nước

b. 2,38m

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 5 bài 149: Ôn tập về đo thời gian

 Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo Giải bài tập SGK Toán 5: Ôn tập về đo thể tích và diện tích hay đề thi học kì 2 lớp 5 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
151 18.872
Giải Vở Bài Tập Toán 5 Xem thêm