Giải vở bài tập Toán 5 bài 15: Ôn tập về giải Toán

52 10.155

Giải vở bài tập Toán 5 bài 15

Giải vở bài tập Toán 5 bài 15: Ôn tập về giải Toán Vở bài tập Toán 5 tập 1 trang 18, 19, 20 có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em học sinh luyện tập các bài toán tổng tỉ, hiệu tỉ. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài tập trang 18, 19, 20 vở bài tập Toán 5 tập 1

Câu 1. a) Tổng hai số là 100. Tỉ số của hai số đó là 3/7. Tìm hai số đó.

b) Hiệu hai số là 55. Tỉ số của hai số là 4/9. Tìm hai số đó.

Câu 2. Một thúng đựng trứng gà và trứng vịt có tất cả 116 quả. Số trứng gà bằng 1/3 số trứng vịt. Hỏi trong thúng có bao nhiêu quả trứng gà, bao nhiêu quả trứng vịt?

Câu 3. Vườn hoa của nhà trường là hình chữ nhật có chu vi 160m và chiều rộng bằng 2/3 chiều dài.

a) Tính chiều dài, chiều rộng của vườn hoa đó.

b) Người ta để 1/24 diện tích vườn hoa làm lối đi. Hỏi diện tích lối đi bằng bao nhiêu mét vuông?

Đáp án bài tập trang 18, 19, 20 vở bài tập Toán 5 tập 1

Câu 1. a) Tổng hai số là 100. Tỉ số của hai số đó là 3/7. Tìm hai số đó.

Ta có sơ đồ:

Giải vở bài tập Toán 5 bài 15

Bài giải:

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 7 = 10 (phần)

Giải vở bài tập Toán 5 bài 15

Đáp số: Số bé: 30

Số lớn: 70

b) Hiệu hai số là 55. Tỉ số của hai số là 4/9. Tìm hai số đó.

Giải vở bài tập Toán 5 bài 15

Bài giải:

Hiệu số phần bằng nhau là: 9 – 4 = 5 (phần)

Giải vở bài tập Toán 5 bài 15

Đáp số: Số bé: 44

Số lớn: 99

Câu 2. Một thúng đựng trứng gà và trứng vịt có tất cả 116 quả. Số trứng gà bằng 1/3 số trứng vịt. Hỏi trong thúng có bao nhiêu quả trứng gà,bao nhiêu quả trứng vịt?

Giải vở bài tập Toán 5 bài 15

Bài giải:

Tổng số phần bằng nhau là:s 1 + 3 = 4 (phần)

Số trứng gà đựng trong thùng là: 116 : 4 = 29 (trứng gà)

Số trứng vịt đựng trong thùng là: 116 – 29 = 87 (trứng vịt)

Hoặc: 116 × 3/4=87 (trứng vịt)

Đáp số: Số bé: 29

Số lớn: 87

Câu 3. Vườn hoa của nhà trường là hình chữ nhật có chu vi 160m và chiều rộng bằng 2/3 chiều dài.

a) Tính chiều dài, chiều rộng của vườn hoa đó.

Bài giải

Tổng số phần bằng nhau là: 2 + 3 = 5 (phần)

Tổng chiều dài và chiều rộng vườn hoa là:

160 : 2 = 80 (m)

Giải vở bài tập Toán 5 bài 15

Đáp số: Chiều rộng: 32m

Chiều dài: 48m

b) Người ta để 1/24 diện tích vườn hoa làm lối đi. Hỏi diện tích lối đi bằng bao nhiêu mét vuông?

Bài giải

Diện tích vườn hoa là:

32 x 48 = 1536 (m2)

Giải vở bài tập Toán 5 bài 15

Đáp số: 64 m2

Đánh giá bài viết
52 10.155
Giải Vở Bài Tập Toán 5 Xem thêm