Giải vở bài tập Toán 5 bài 165: Luyện tập một số dạng bài toán đã học

Giải vở bài tập Toán 5 bài 165

Giải vở bài tập Toán 5 bài 165: Luyện tập các dạng bài Toán đã học trang 113, 114 Vở bài tập Toán 5 tập 2 có đáp án chi tiết giúp các em học sinh ôn tập nắm chắc các dạng bài tập có nội dung hình học, bài toán tỉ số phần trăm, bài toán về chuyển động đều. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 113, 114 vở bài tập Toán 5 tập 2

Câu 1. Trên hình bên, diện tích mảnh đất hình tam giác ABC bé hơn diện tích mảnh đất hình tứ giác ACDE là 50m2. Tỉ số diện tích của hai mảnh đất đó là 3/5. Tính diện tích cả khu đất hình ABCDE.

 Giải vở bài tập Toán 5

Câu 2. Một đội trồng cây có 45 người, trong đó số nam bằng 2/3 số nữ. Hỏi đội đó có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ?

Câu 3. Một ô tô cứ đi được 100km thì tiêu thụ hết 15l xăng. Hỏi ô tô đó đã đi được 80km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng?

Câu 4. Hình bên là biểu đồ cho biết tỉ lệ học sinh tham gia luyện tập các môn thể thao: Bóng đá, Bơi, Cờ vua. Tính số học sinh tham gia luyện tập mỗi môn, biết số học sinh tham gia môn Bóng đá là 60 em.

   Giải vở bài tập Toán 5

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

Tóm tắt

Dạng toán “biết hiệu và tỉ số của chúng”.

 Giải vở bài tập Toán 5

Bài giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 3 = 2 (phần)

Diện tích mảnh đất ABC là:

50 : 2 ⨯ 3 = 75 (m2)

Diện tích mảnh đất ACDE là:

75 + 50 = 125 (m2)

Diện tích khu đất ABCDE là:

75 + 125 = 200 (m2)

Đáp số: 200m2

Câu 2.

Tóm tắt

Dạng toán “biết tổng và tỉ số của chúng”

 Giải vở bài tập Toán 5

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Số nam trong đội trồng cây là:

45 : 5 ⨯ 2 = 18 (người)

Số nữ trong đội trồng cây là:

45 – 18 = 27 (người)

Đáp số: 18 nam; 27 nữ

Câu 3.

Tóm tắt

100km: tiêu thụ 15l

80km: tiêu thụ? l

Bài giải

Số lít xăng ô tô tiêu thụ trong 1km là:

15 : 100 = 0,15 (l)

Số lít xăng ô tô tiêu thụ trong 80km là:

0,15 ⨯ 80 = 12 (l)

Đáp số: 12l

Câu 4.

Bài giải

Tỉ số phần trăm học sinh tham gia môn bóng đá:

100% - 25% - 15% = 60%

Tổng số học sinh tham gia luyện tập các môn thể thao là:

\frac{60}{60} × 100 = 100 (học sinh)

Số học sinh tham gia luyện tập môn cờ vua:

\frac{100\times25}{100}=25 (học sinh)

Số học sinh tham gia luyện tập môn Bơi:

100 – 25 – 60 = 15 (học sinh)

Đáp số: Bóng đá 60 học sinh; Bơi 15 học sinh

Cờ vua 25 học sinh.

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 5 bài 166: Luyện tập Một số dạng bài toán đã học

 Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập Ôn tập về giải các dạng Toán đã học hay đề thi học kì 2 lớp 5 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
122 18.681
Giải Vở Bài Tập Toán 5 Xem thêm