Giải vở bài tập Toán 5 bài 169: Luyện tập chung

45 11.860

Giải vở bài tập Toán 5 bài 169

Giải vở bài tập Toán 5 bài 169: Luyện tạp chung trang 122, 123 Vở bài tập Toán 5 tập 2 có đáp án chi tiết, đầy đủ cho từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập toàn bộ hệ thống chương trình học lớp 5, ôn thi học kì 2 hiệu quả. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 122, 123 vở bài tập Toán 5 tập 2

Câu 1. Tính:

a. 76357 – 29486 + 6528

.Giải vở bài tập Toán 5

c. 279,4 + 543,58 + 102,62

Câu 2. Tìm x:

a. x + 3,25 = 9,68 – 6,43

b. x – 7,5 = 3,9 + 2,3

Câu 3. Một mảnh đất hình thang có đáy bé bằng 180m, đáy lớn bằng 14/9 đáy bé, chiều cao bằng 4/7 đáy lớn. Hỏi diện tích mảnh đất bằng bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu héc-ta ?

Câu 4. Lúc 7 giờ một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 40km/giờ. Đến 8 giờ 30 phút một ô tô du lịch cũng đi từ A với vận tốc 65 km/giờ và đi cùng chiều với ô tô chở hàng. Hỏi đến mấy giờ thì ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng?

Câu 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Tìm số tự nhiên x sao cho:

 Giải vở bài tập Toán 5

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

a. 76357 – 29486 + 6528

= (76357 – 29486) + 6528

= 46871 + 6528 = 53399

Giải vở bài tập Toán 5

c. 279,4 + 543,58 + 102,62

= (279,4 + 543,58) + 102,62

= 822,98 + 102,62 = 925,6

Câu 2.

a. x + 3,25 = 9,68 – 6,43

x + 3,25 = 3,25

x = 3,25 - 3,25

x = 0

b. x – 7,5 = 3,9 + 2,3

x – 7,5 = 6,2

x = 6,2 + 7,5

x = 13,7

Câu 3.

Tóm tắt

 Giải vở bài tập Toán 5

Bài giải

Đáy lớn mảnh đất hình thang là:

180 : 9 ⨯ 14 = 280 (m)

Chiều cao mảnh đất hình thang là:

280 : 7 ⨯ 4 = 160 (m)

Diện tích mảnh đất hình thang là:

36800m2 = 3,68ha

Đáp số: 36800m2 (3,68ha)

Câu 4.

Tóm tắt

 Giải vở bài tập Toán 5

Bài giải

Thời gian ô tô chở hàng đi trước ô tô du lịch là:

8 giờ 30 phút – 7 giờ = 1 giờ 30 phút

1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

Quãng đường ô tô chở hàng đi trong 1,5 giờ là:

40 ⨯ 1,5 = 60 (km)

Thời gian ô tô du lịch đi để đuổi kịp ô tô chở hàng là:

60 : (65 – 40) = 2,4 (giờ)

2,4 giờ = 2 giờ 24 phút

Ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng vào lúc :

8 giờ 30 phút + 2 giờ 24 phút = 10 giờ 54 phút

Đáp số: 10 giờ 54 phút

Câu 5.

Ta có:

Ta có hay

Giải vở bài tập Toán 5

Vậy x = 6.

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 5 bài 170: Luyện tập chung

 Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập chung hay đề thi học kì 2 lớp 5 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
45 11.860
Giải Vở Bài Tập Toán 5 Xem thêm