Giải vở bài tập Toán 5 bài 2: Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số

33 4.670

Giải vở bài tập Toán 5 bài 2

Giải vở bài tập Toán 5 bài 2: Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số Vở bài tập Toán 5 tập 1 trang 4 có đáp án chi tiết, đầy đủ cho từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập các bài đọc quy đồng, rút gọn hai phân số. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài tập trang 4 vở bài tập Toán 5 tập 1

Câu 1: Rút gọn các phân số

Tính chất cơ bản của phân số

Câu 2. Quy đồng mẫu số hai phân số

Giải vở bài tập Toán 5 bài 2

Câu 3. a) Nối với phân số bằng 2/5 theo mẫu

Giải vở bài tập Toán 5 bài 2

b) Nối với phân số bằng 12/18 theo mẫu

Giải vở bài tập Toán 5 bài 2

Đáp án bài tập trang 4 vở bài tập Toán 5 tập 1

Câu 1. Rút gọn các phân số

Giải vở bài tập Toán 5 bài 2

Câu 2:

Giải vở bài tập Toán 5 bài 2

Giải vở bài tập Toán 5 bài 2

Giải vở bài tập Toán 5 bài 2

Câu 3

a) Nối với phân số bằng 2/5 theo mẫu

Giải vở bài tập Toán 5 bài 2

b) Nối với phân số bằng 12/18 theo mẫu

Giải vở bài tập Toán 5 bài 2

Đánh giá bài viết
33 4.670
Giải Vở Bài Tập Toán 5 Xem thêm