Giải vở bài tập Toán 5 bài 3: Ôn tập: So sánh hai phân số

15 5.438

Giải vở bài tập Toán 5 bài 3

Giải vở bài tập Toán 5 bài 3: Ôn tập: So sánh hai phân số Vở bài tập Toán 5 tập 1 trang 5 có đáp án chi tiết, đầy đủ cho từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập các bài tập so sánh, viết các phân số theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài tập trang 5 vở bài tập Toán 5 tập 1

Câu 1. So sánh các phân số theo mẫu

 Giải vở bài tập Toán 5 bài 3

Câu 2. Viết các phân số Giải vở bài tập Toán 5 bài 3theo thứ tự từ bé đến lớn.

Câu 3. Viết các phân số Giải vở bài tập Toán 5 bài 3theo thứ tự từ lớn đến bé.

Đáp án bài tập trang 5 vở bài tập Toán 5 tập 1

Câu 1. So sánh các phân số theo mẫu

 Giải vở bài tập Toán 5 bài 3

Câu 2. Viết các phân số Giải vở bài tập Toán 5 bài 3theo thứ tự từ bé đến lớn.

MSC: 12

 Giải vở bài tập Toán 5

Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn (tăng dần)

 Giải vở bài tập Toán 5

Câu 3. Viết các phân số Giải vở bài tập Toán 5 bài 3theo thứ tự từ lớn đến bé.

MSC: 30

 Giải vở bài tập Toán 5

Sắp xếp theo thứ tự giảm dần:

 Giải vở bài tập Toán 5

Đánh giá bài viết
15 5.438
Giải Vở Bài Tập Toán 5 Xem thêm