Giải vở bài tập Toán 5 bài 39: Luyện tập chung

Giải vở bài tập Toán 5 bài 39

Giải vở bài tập Toán 5 bài 39: Luyện tập chung là lời giải Vở bài tập Toán 5 tập 1 trang 50 có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập về đọc viết số thập phân, so sánh hai số thập phân. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài tập trang 50 vở bài tập Toán 5 tập 1

Câu 1. Viết số thích hợp vào chỗ trống

Số thập phân gồm có

Viết là

Năm đơn vị và chín phần mười

Bốn mươi tám đơn vị, bảy phần mười và hai phần trăm

Không đơn vị, bốn trăm linh bốn phần nghìn

Không đơn vị, hai phần trăm

Không đơn vị, năm phần nghìn

Câu 2. Viết phân số thập phân dưới dạng số thập phân (theo mẫu)

a) \frac{27}{10} = 2,7 \frac{93}{10} = .......... \frac{247}{10} = ..........

b) \frac{871}{100} = .......... \frac{304}{100} = .......... \frac{4162}{100} = ..........

c) \frac{4}{10} = .......... \frac{4}{100} = .......... \frac{4}{1000} = ..........

Câu 3. Viết các số 74,692; 74,926; 74,962 theo thứ tự từ bé đến lớn

Câu 4. Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) \frac{42\times45 }{5\times7 } = ................

b) \frac{54\times56 }{7\times9 } = ................

Đáp án bài tập trang 50 vở bài tập Toán 5 tập 1

Câu 1. Viết số thích hợp vào chỗ trống

Số thập phân gồm có

Viết là

Năm đơn vị và chín phần mười

5,9

Bốn mươi tám đơn vị, bảy phần mười và hai phần trăm

48,72

Không đơn vị, bốn trăm linh bốn phần nghìn

0,404

Không đơn vị, hai phần trăm

0,02

Không đơn vị, năm phần nghìn

0,005

Câu 2. Viết phân số thập phân dưới dạng số thập phân (theo mẫu)

a) \frac{27}{10} = 2,7 \frac{93}{10} = 9,3 \frac{247}{10} = 24,7

b) \frac{871}{100} = 8,71 \frac{304}{100} = 3,04 \frac{4162}{100} = 41,62

c) \frac{4}{10} = 0,4 \frac{4}{100} = 0,04 \frac{4}{1000} = 0,004

Câu 3. Viết các số 74,692; 74,926; 74,962 theo thứ tự từ bé đến lớn

74,296 < 74,692 < 74,926 < 74,962

Câu 4. Tính bằng cách thuận tiện nhất

a, \frac{42\times45 }{5\times7 } = \frac{6\times7\times 5\times9 }{5\times 7} = 6\times 9 =54

b, \frac{54\times56 }{7\times9 } = \frac{6\times9\times 7\times8 }{7\times 9} = 6\times 8 =48

Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 5 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
94 7.579
Giải Vở Bài Tập Toán 5 Xem thêm