Giải vở bài tập Toán 5 bài 4: Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo)

36 4.975

Giải vở bài tập Toán 5 bài 4

Giải vở bài tập Toán 5 bài 4: Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo) Vở bài tập Toán 5 tập 1 trang 6 có đáp án chi tiết, đầy đủ cho từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập các bài tập so sánh, viết các phân số theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài tập trang 6 vở bài tập Toán 5 tập 1

Câu 1: a) >; <; =

 Giải vở bài tập Toán 5 bài 4

b) Viết “bé hơn”; “lớn hơn”; “bằng” vào chỗ chấm thích hợp

- Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số đó ............1

- Nếu tử số bằng mẫu số thì phân số đó ...............1

- Nếu tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó ............1

Câu 2. a) >; < ?

 Giải vở bài tập Toán 5 bài 4

b) Viết “bé hơn”; “lớn hơn” vào chỗ chấm thích hợp

Trong hai phân số có tử số bằng nhau, phân số nào có mẫu số bé hơn (lớn hơn) thì phân số đó..............(................) phân số kia.

Câu 3. >; < ?

 Giải vở bài tập Toán 5 bài 4

Câu 4. Vân có một số bông hoa. Vân tặng Mai 1/4 số bông hoa, tặng Hòa 2/7 số bông hoa đó. Hỏi ai được Vân tặng nhiều hoa hơn?

Đáp án bài tập trang 6 vở bài tập Toán 5 tập 1

Câu 1. a) >; <; =

 Giải vở bài tập Toán 5 bài 4

b)

Viết “bé hơn”; “lớn hơn”; “bằng” vào chỗ chấm thích hợp

- Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số đó nhỏ hơn 1

- Nếu tử số bằng mẫu số thì phân số đó bằng 1

- Nếu tử số lớn hơn mẫu số thì phân số lớn hơn 1

Câu 2. a) >; < ?

 Giải vở bài tập Toán 5 bài 4

b) Viết “bé hơn”; “lớn hơn” vào chỗ chấm thích hợp

Trong hai phân số có tử số bằng nhau, phân số nào có mẫu số bé hơn (lớn hơn) thì phân số đó lớn hơn (bé hơn) phân số kia.

Câu 3. >; < ?

 Giải vở bài tập Toán 5 bài 4

Câu 4:

MSC: 28. Quy đồng phân số 1/4 và 2/7

 Giải vở bài tập Toán 5 bài 4

Vậy Hòa được Vân tặng hoa nhiều hơn Mai

Đánh giá bài viết
36 4.975
Giải Vở Bài Tập Toán 5 Xem thêm