Giải vở bài tập Toán 5 bài 40: Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

81 9.192

Giải vở bài tập Toán 5 bài 40

Giải vở bài tập Toán 5 bài 40: Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân là lời giải Vở bài tập Toán 5 tập 1 trang 51 có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập về quy đổi số đo độ dài viết dưới dạng số thập phân. Mời các em tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài tập trang 51 vở bài tập Toán 5 tập 1

Câu 1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

a) 6m 7dm = 6,7m     

4dm 5cm = ....dm         

7m 3cm = .....m 8m         

b) 12m 23cm = .......m

9m 192mm = ......m

57mm = .........m

Câu 2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a) 4m 13cm = ..........m        

6dm 5cm = ...........dm       

6dm 12mm = ..........dm     

b) 3dm = ...........m

3cm = ...........dm

15cm = ..........m

Câu 3. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a) 8km 832m = ..........km 

7km 37m =............km 

6km 4m = ...............km 

b) 753m = .........km

42m = ..........km

3m = ............km

Đáp án bài tập trang 51 vở bài tập Toán 5 tập 1

Câu 1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

a) 6m 7dm = 6,7m 

4dm 5cm = 4, 5dm 

7m 3cm = 7,03m 

b) 12m 23cm = 12,23m

9m 192mm = 9,192 m

8m 57mm = 8,057 m

Câu 2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a) 4m 13cm = 4,13m 

6dm 5cm = 6,5dm 

6dm 12mm = 6,12dm 

b) 3dm = 0,3m

3cm = 0,3dm

15cm = 0,15m

Câu 3. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a) 8km 832m = 8,832 km 

7km 37m = 7,037km 

6km 4m = 6,004km 

b) 753m = 0,753km

42m = 0,042 km

3m = 0,03km

Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 5 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
81 9.192
Giải Vở Bài Tập Toán 5 Xem thêm