Giải vở bài tập Toán 5 bài 41: Luyện tập

87 8.779

Giải vở bài tập Toán 5 bài 41

Giải vở bài tập Toán 5 bài 41: Luyện tập Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân là lời giải Vở bài tập Toán 5 tập 1 trang 51, 52 có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập về quy đổi số đo độ dài viết dưới dạng số thập phân. Mời các em tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài tập trang 51, 52 vở bài tập Toán 5 tập 1

Đề bài

Câu 1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a) 71m 3cm = ...........m

b) 24dm 8cm = ..........dm

c) 45m 37mm = ..........m

d) 7m 5mm = ..............m

Câu 2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

Mẫu: 217cm = 2,17m

Cách làm:

217cm = 200cm + 17cm = 2m 17cm = 2\frac{17}{100}m = 2,17m

a) 432cm = ...............m

b) 806cm = ..............m

c) 24dm = ..............m

d) 75cm = .............dm

Câu 3. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a) 8km 417m = ............km

b) 4km 28m = ..............km

c) 7km 5m = ...............km

d) 216m = ..................km

Câu 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) 21,43m = ................m.................cm

b) 8,2dm = ..................dm.................cm

c) 6,72 km = ...............m

d) 39,5km = .............m

Đáp án bài tập trang 51, 52 vở bài tập Toán 5 tập 1

Câu 1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a) 71m 3cm = 71,03 m

b) 24dm 8cm = 24,8 dm

c) 45m 37mm = 45,037 m

d) 7m 5mm = 7,005 m

Câu 2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

Mẫu: 217cm = 2,17m

Cách làm:

217cm = 200cm + 17cm = 2m 17cm = 2\frac{17}{100} m = 2,17m

a) 432cm = 4,32m

432cm = 400cm + 32cm = 4m 32cm = 4\frac{32}{100} m = 4,32m

b) 806cm = 8,06m

806cm = 800cm + 6cm = 8m 6cm = 8\frac{6}{100} m = 8,06m

c) 24dm = 2,4 m

24dm = 20dm + 4dm = 2m 4dm = 2\frac{4}{10} m = 2,4m

d) 75cm = 7,5 dm

75cm = 70cm + 5cm = 7dm 5cm = 7\frac{5}{10}dm = 7,5dm

Câu 3. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ trống

a) 8km 417m = 8,417 km

b) 4km 28m = 4,028 km

c) 7km 5m = 7,005 km

d) 216m = 0,216 km

Câu 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) 21,43m = 21m 43cm

b) 8,2dm = 8dm 2cm

c) 6,72 km = 7620m

d) 39,5km = 39 500m

Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 5 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
87 8.779
Giải Vở Bài Tập Toán 5 Xem thêm