Giải vở bài tập Toán 5 bài 43: Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

61 5.645

Giải vở bài tập Toán 5 bài 43

Giải vở bài tập Toán 5 bài 43: Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân là lời giải Vở bài tập Toán 5 tập 1 trang 54 có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập về quy đổi số đo diện tích viết dưới dạng số thập phân. Mời các em tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài tập trang 54 vở bài tập Toán 5 tập 1

Câu 1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a) 3m62dm2= ...........m2

b) 4m3dm2= ............m2

c) 37dm2= ................m2

d) 8dm2= .................m2

Câu 2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a) 8cm15mm2= ..............cm2

b) 17cm3mm2= ...........cm2

c) 9dm23cm2= ..............dm2

d) 13dm7cm2= .............dm2

Câu 3. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a) 5000m2= .......ha

b) 2482m2= ...............ha

c) 1ha = ...........km2

d) 23ha = .............km2

Câu 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

Mẫu: 4,27m2 = 427dm2

Cách làm:

4,27m2= 4\frac{27}{100} m2= 4m2 27dm= 427dm2

a) 3,73m2= ...............dm2

b) 4,35m2= ..............dm2

c) 6,53km2= ..............ha

d) 3,5ha = ..........m2

Đáp án bài tập trang 54 vở bài tập Toán 5 tập 1

Câu 1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a) 3m62dm2= 3,62 m2

b) 4m3dm2= 4,03 m2

c) 37dm2= 0,37 m2

d) 8dm2= 0,08 m2

Câu 2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a) 8cm215mm2= 8,15 cm2

b) 17cm23mm2= 17,03 cm2

c) 9dm223cm2= 9,23 dm2

d) 13dm27cm2= 13,07 dm2

Câu 3. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a) 5000m= 0,5 ha

b) 2482m= 0,2472 ha

c) 1ha = 0,01 km2

d) 23ha = 0,23 km2

Câu 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

Giải vở bài tập Toán 5 bài 43

Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 5 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
61 5.645
Giải Vở Bài Tập Toán 5 Xem thêm