Giải vở bài tập Toán 5 bài 44: Luyện tập chung

26 6.680

Giải vở bài tập Toán 5 bài 44

Giải vở bài tập Toán 5 bài 44: Luyện tập chung là lời giải Vở bài tập Toán 5 tập 1 trang 55, 56 có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, tổng hợp các dạng bài tập về số thập phân, viết số thập phân dưới dạng đơn vị đo khối lượng, đơn vị đo diện tích. Mời các em tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài tập trang 55, 56 vở bài tập Toán 5 tập 1

Câu 1. Nối (theo mẫu)

 Giải vở bài tập Toán 5 bài 44

Câu 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) 32,47 tấn = .......tạ = ......kg

b) 0,9 tấn = ......tạ = .....kg

c) 780kg = ......tạ = .....tấn

d) 78kg =......tạ = .....tấn

Câu 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) 7,3m = ....dm

7,3m2 = .....dm2

34,34m = ....cm

34,34m2 = ......cm2

8,02km = .....m

8,02km2 = .....m2

b) 0,7km2 = ....ha

0,7km2 = .......m2

0,25ha = .......m2

7,71ha = ....m2

Câu 4. Một nửa chu vi của khu vườn hình chữ nhật là 0,55km, chiều rộng bằng 5/6 chiều dài. Hỏi diện tích khu vườn bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu hec-ta?

Đáp án bài tập trang 55, 56 vở bài tập Toán 5 tập 1

Câu 1. Nối (theo mẫu)

 Giải vở bài tập Toán 5 bài 44

Câu 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) 32,47 tấn = 324,7 tạ = 32470 kg

b) 0,9 tấn = 9 tạ = 90 yến = 900 kg

c) 780kg = 78 yến = 7,8tạ = 0,78 tấn

d) 78kg = 7,8 yến = 0,78 tạ = 0,078 tấn

Câu 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) 7,3m = 73dm

7,3m2 = 730 dm2

34,34m = 3434 cm

34,34m2 = 343400 cm2

8,02km = 8020 m

8,02km2 = 8020000 m2

b) 0,7km2 = 70 ha

0,7km2 = 7000 m2

0,25ha = 2500 m2

7,71ha = 77100 m2

Câu 4. Một nửa chu vi của khu vườn hình chữ nhật là 0,55km, chiều rộng bằng 5/6 chiều dài. Hỏi diện tích khu vườn bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu hec-ta?

Tóm tắt:

 Giải vở bài tập Toán 5 bài 44

Bài giải

Nửa chu vi hình chữ nhật là 0,55km = 550m = Chiều dài + Chiều rộng

Tổng số phần bằng nhau là:

5 + 6 = 11 (phần)

(Vì chiều rộng chiếm 5 phần trong tổng 11 phần. Tổng 11 phần là 550m

Nên chiều rộng của hình chữ nhật là:

\frac{550\times5}{11}=250\ \left(m\right)

Chiều dài hình chữ nhật là:

550 – 250 = 300 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

250 x 300 = 75000 (m2) = 7,5 (ha)

Đáp số: 75000m2; 7,5ha

Cách 2:

Nửa chu vi của một hình chữ nhật là 0,55km

==> Chiều dài + chiều rộng = 550 m

Chiều rộng bằng 5/6 chiều dài

==> Chiều dài = 6 phần

==> Chiều rộng = 5 phần

Chiều dài + chiều rộng = 6 + 5 = 11 phần

==> Một phần = 550 / 11 = 50 m

Chiều dài khu vườn:

D = 50 (m) x 6 (phần) = 300 m

Chiều rộng khu vườn:

R = 50 (m) x 5 (phần) = 250 m

Diện tích khu vườn = Chiều dài x Chiều rộng = 300 x 250 = 75.000 mét vuông = 7,5 hec-ta

Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 5 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
26 6.680
Giải Vở Bài Tập Toán 5 Xem thêm