Giải vở bài tập Toán 5 bài 50: Tổng nhiều số thập phân

Giải vở bài tập Toán 5 bài 50

Giải vở bài tập Toán 5 bài 50: Tổng nhiều số thập phân trang 62, 63 với đáp án chi tiết cho từng bài tập. Lời giải vở bài tập Toán 5 này sẽ giúp các em học sinh biết cách tính tổng nhiều số thập phân, tính chất kết hợp của phép cộng các số thập phân. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 62, 63 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1

Câu 1. Đặt tính rồi tính

28,16 + 7,93 + 4,05

6,7 + 19,74 + 38

0,92 + 0,77 + 0,64

Câu 2. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

a

b

c

(a + b) + c

a + (b + c)

7,9

3,8

2,2

(7,9 + 3,8) + ... = .......

7,9 + (3,8 + .......) =.........

5,41

2,56

0,44

............

...............

Nhận xét: (a + b) + c = a + (..... + ........)

Phép cộng các số thập phân có tính chất kết hợp : Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với..............................

Câu 3. Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính (theo mẫu)

a) 6,9 + 8,75 + 3,1 = (6,9 + 3,1) + 8,75

=...............................

b) 4,67 + 5, 88 + 3,12 = ...........................

c) 0,75 + 1,19 + 2,25 + 0,81 = ...................

Hướng dẫn giải

Câu 1. Đặt tính rồi tính

Giải bài tập vở bài tập Toán 5

Câu 2. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

a

b

c

(a + b) + c

a + (b + c)

7,9

3,8

2,2

(7,9 + 3,8) + 2,2 = 13,9

7,9 + (3,8 + 2,2) = 13,9

5,41

2,56

0,44

(5,41 + 2,56) + 0,44 = 8,41

5,41 + (2,56 + 0,44) = 8,41

Nhận xét: (a + b) + c = a + (b + c)

Phép cộng các số thập phân có tính chất kết hợp : Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của hai số còn lại.

Câu 3. Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính (theo mẫu)

a) 6,9 + 8,75 + 3,1 = (6,9 + 3,1) + 8,75

= 10 + 8,75

= 18,75

b) 4,67 + 5, 88 + 3,12 = 4,67 + (5, 88 + 3,12)

= 4,67 + 9

= 13,67

c) 0,75 + 1,19 + 2,25 + 0,81 = (0,75 + 2,25) + (1,19 + 0,81)

= 3 + 2

= 5

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 5 bài 51: Luyện tập Tổng nhiều số thập phân

Đánh giá bài viết
174 21.995
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Vở Bài Tập Toán 5 Xem thêm