Giải vở bài tập Toán 5 bài 51: Luyện tập Tổng nhiều số thập phân

53 13.246

Giải vở bài tập Toán 5 bài 51

Giải vở bài tập Toán 5 bài 51: Luyện tập Tổng nhiều số thập phân với đáp án chi tiết cho từng bài tập. Lời giải bài tập Toán 5 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập các bài tập cách tính tổng nhiều số thập phân, tính chất kết hợp của phép cộng các số thập phân. Mời các em cùng tham khảo chi tiết hướng dẫn giải Toán 5 bài 51 dưới đây.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 63, 64 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1

Câu 1. Đặt tính rồi tính

23,75 + 8,42 + 19,83

48,11 + 26,85 + 8,07

0,93 + 0,8 + 1,76

Câu 2. Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 2,96 + 4,58 + 3,04 = .....................

b) 7,8 + 5,6 + 4,2 + 0,4 = ................

c) 8,69 + 2,23 + 4,77 = .....................

Câu 3. >; <; =

Giải vở bài tập sgk toán 5

Câu 4. Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 32,7 mét vải, ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 4,6m vải. Số mét vải bán được trong ngày thứ ba bằng trung bình cộng của số mét vải bán được trong hai ngày đầu. Hỏi ngày thứ ba của hàng bán được bao nhiêu mét vải?

Hướng dẫn giải

Câu 1. Đặt tính rồi tính

 Giải vở bài tập sgk toán 5

Câu 2. Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 2,96 + 4,58 + 3,04 = 4,58 + (2,96 + 3,04)

= 4,58 + 6 = 10,58

b) 7,8 + 5,6 + 4,2 + 0,4 = (7,8 + 4,2) + (5,6 + 0,4)

= 12 + 6 = 18

c) 8,69 + 2,23 + 4,77 = (4,77 + 2,23) + 8,69

= 7 + 8,69 = 15,69

Câu 3. >; <; =

Giải vở bài tập sgk toán 5

Câu 4.

Bài giải

Số mét vải ngày thứ hai bán:

32,7 + 4,6 = 37,3 (m)

Số mét vải ngày thứ ba bán:

(32,7 + 37,2) : 2 = 35 (m)

Đáp số: 35m

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 5 bài 52: Trừ hai số thập phân

Đánh giá bài viết
53 13.246

Video đang được xem nhiều

Giải Vở Bài Tập Toán 5 Xem thêm