Giải vở bài tập Toán 5 bài 53: Luyện tập Trừ hai số thập phân

78 16.115

Giải vở bài tập Toán 5 bài 53

Giải vở bài tập Toán 5 bài 53: Luyện tập Trừ hai số thập phân với lời giải chi tiết rõ ràng tương ứng với từng bài tập SBT Toán 5 giúp học sinh Luyện tập cách thực hiện trừ hai số thập phân. Đồng thời, lời giải bài tập Toán 5 này sẽ giúp các em rèn luyện kỹ năng giải Toán. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 4 trang 66, 67 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1

Câu 1. Đặt tính rồi tính

70,64 – 26,8     273,05 – 90,27          81 – 8,89

Câu 2. Tìm x

a) x + 2,47 = 9,25

b) x – 6,54 = 7,91

c) 3,72 + x = 6,54

d) 9,6 – x = 3,2

Câu 3. a) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

a

b

c

a – b - c

a – (b + c)

16,8

2,4

3,6

16,8 – 2,4 - ..........= ............

16,8 – (2,4 + ..........) = ............

9,7

3,5

1,2

   

Nhận xét: a – b – c = a – (b + c)

Hay : a – (b + c) = a - ......- ......

b) Tính bằng hai cách

8,6 – 2,7 – 2,3

=...................

24,57 – (11,37 + 10,3)

=...................

Câu 4. Cả ba con gà, vịt, ngỗng cân nặng 10,5kg. Biết con gà cân nặng 1,5kg, vịt nặng hơn gà 0,9 kg. Hỏi con ngỗng cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

>> Tham khảo chi tiết bài tập: Bài tập Toán lớp 5: Phép trừ số thập phân (tiếp theo)

Hướng dẫn giải

Câu 1. Đặt tính rồi tính

Giải vở bài tập Toán 5

Câu 2. Tìm x

a) x + 2,47 = 9,25

x = 9,25 – 2,47

x = 6,78

b) x – 6,54 = 7,91

x = 7,91 + 6,54

x = 14,45

c) 3,72 + x = 6,54

x = 6,54 – 3,72

x = 2,82

d) 9,6 – x = 3,2

x = 9,6 – 3,2

x = 6,4

Câu 3. a) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

Nhận xét: a – b – c = a – (b + c)

Hay : a – (b + c) = a – b – c

b) Tính bằng hai cách

8,6 – 2,7 – 2,3

Cách 1:

Giải vở bài tập Toán 5

Cách 2:

Giải vở bài tập Toán 5

24,57 – (11,37 + 10,3)

Cách 1:

 Giải vở bài tập Toán 5

Cách 2:

24,57− (11,37 + 10,3)

= 24,57 − 21,67

= 2,9

 

Câu 4.

Bài giải

Con vịt nặng: 1,5 + 0,9 = 2,4 (kg)

Gà và vịt cân nặng: 1,5 + 2,4 = 3,9 (kg)

Ngỗng cân nặng: 10,5 – 3,9 = 6,6 (kg)

Đáp số: 6,6 kg

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 5 bài 54: Luyện tập chung

Đánh giá bài viết
78 16.115

Video đang được xem nhiều

Giải Vở Bài Tập Toán 5 Xem thêm