Giải vở bài tập Toán 5 bài 54: Luyện tập chung

115 20.234

Giải vở bài tập Toán 5 bài 54

Giải vở bài tập Toán 5 bài 54: Luyện tập chung phép cộng phép trừ số thập phân trang 67, 68 với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 5. Bài viết hướng dẫn giải bài tập Toán 5 này gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán về phép cộng trừ số thập phân.

Hướng dẫn giải vở bài tập Toán 5 bài 1, 2, 3, 4 trang 67, 68 Toán lớp 5 tập 1

Câu 1. Đặt tính rồi tính

34,28 + 19,47 408,23 – 62,81

17,29 + 14,43 + 9,36

Câu 2. Tìm x

a) x – 3,5 = 2,4 + 1,5

b) x + 6,4 = 27,8 – 8,6

Câu 3. Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 14,75 + 8,96 + 6,26 = .......................

b) 66,79 – 18,89 – 12,11 = ....................

Câu 4. Tổng diện tích của ba vườn cây là 5,4ha. Diện tích của vườn cây thứ nhất là 2,6ha. Diện tích của vườn cây thứ hai bé hơn diện tích của vườn cây thứ nhất là 0,8ha. Hỏi diện tích của vườn cây thứ ba bao nhiêu mét vuông? (giải bằng hai cách)

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1. Đặt tính rồi tính

 Giải vở bài tập Toán 5 bài 54

Câu 2. Tìm x

a) x – 3,5 = 2,4 + 1,5

x – 3,5 = 3,9

x = 3,9 + 3,5

x = 7,4

b) x + 6,4 = 27,8 – 8,6

x + 6,4 = 19,2

x = 19,2 – 6,4

x = 12,8

Câu 3. Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 14,75 + 8,96 + 6,26 = (14,75 + 6,25) + 8,96

= 21 + 8,96

= 29,96

b) 66,79 – 18,89 – 12,11 = 66,79 – (18,89 + 12,11)

= 66,79 – 31

= 35,79

Câu 4.

Bài giải

Cách 1:

Diện tích vườn cây thứ hai và thứ ba là:

5,4 – 2,6 = 2,8 (ha)

Diện tích của vườn cây thứ hai là:

2,6 – 0,8 = 1,8 (ha)

Diện tích của vườn cây thứ ba là:

2,8 – 1,8 = 1 (ha) = 10000 (m2)

Đáp số: 10000 m2

Cách 2:

Diện tích của vườn cây thứ hai là:

2,6 – 0,8 = 1,8 (ha)

Diện tích vườn cây thứ nhất và thứ hai là:

2,6 + 1,8 = 4,4 (ha)

Diện tích của vườn cây thứ ba là:

5,4 – 4,4 = 1 (ha) = 10000 (m2)

Đáp số: 10000m2

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 5 bài 55: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Đánh giá bài viết
115 20.234

Video đang được xem nhiều

Giải Vở Bài Tập Toán 5 Xem thêm