Giải vở bài tập Toán 5 bài 56: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000

78 15.935

Giải vở bài tập Toán 5 bài 56

Giải vở bài tập Toán 5 trang 56: Nhân một số thập phân với 10, 100, 100 SBT trang 70 với đáp án chi tiết được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Lời giải bài tập Toán 5 VBT này dành cho các em học sinh luyện tập nhân nhẩm một số thập phân với với 10, 100, 1000, ...; nhân một số thập phân với một số tự nhiên; viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân một cách chính xác và đầy đủ hơn.

Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4 trang 70 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1

Câu 1. Đúng ghi Đ, Sai ghi S

Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,.... ta chỉ việc:

a) Chuyển dấu phẩu của số đó sang bên phải một, hai, ba,......chữ số

b) Chuyển dấu phẩu của số đó sang bên trái một, hai, ba,......chữ số

Câu 2. Tính nhẩm

a) 4,08 x 10 = ...........

0,102 x 10 = ..........

b) 23,013 x 100 = ........

8,515 x 100 =..........

c) 7,318 x 1000 = .........

4,57 x 1000 = ...........

Câu 3. Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét:

a) 1,2075 km = ............       b) 0,452 hm = ...........

c) 12,075km = .............       d) 10,241 dam = .........

Câu 4. Một ô tô chở khách trung bình mỗi giờ đi được 35,6km. Hỏi trong 10 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

>> Tham khảo: Lý thuyết Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1. Đúng ghi Đ, Sai ghi S

Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,.... ta chỉ việc:

a) Chuyển dấu phẩu của số đó sang bên phải một, hai, ba,......chữ số Đ

b) Chuyển dấu phẩu của số đó sang bên trái một, hai, ba,......chữ số S

Câu 2. Tính nhẩm

a) 4,08 x 10 = 40,8

0,102 x 10 = 1,02

b) 23,013 x 100 = 2301,3

8,515 x 100 = 851,5

c) 7,318 x 1000 = 7318

4,57 x 1000 = 4570

Câu 3. Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét:

a) 1,2075 km = 1207,5m        b) 0,452 hm = 45,2m

c) 12,075km = 120,75 m        d) 10,241 dam = 102,41m

Câu 4.

Bài giải

Quãng đường ô tô đi trong 10 giờ là:

35,6 x 10 = 356 (km)

Đáp số: 356km

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 5 bài 57: Luyện tập 

Đánh giá bài viết
78 15.935
Giải Vở Bài Tập Toán 5 Xem thêm