Giải vở bài tập Toán 5 bài 65: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000

169 27.868

Giải vở bài tập Toán 5 bài 65

Giải vở bài tập Toán 5 bài 65: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 trang 80, 81 Vở bài tập Toán 5 có đáp án chi tiết cho từng bài tập SBT. Hướng dẫn giải bài tập Toán 5 VBT này sẽ giúp các em học sinh rèn kỹ năng giải Toán các dạng bài tập chia số thập phân cho 10, 100, 1000. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Lý thuyết Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 4 trang 80, 81 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1

Câu 1. Tính nhẩm rồi so sánh kết quả (theo mẫu)

Giải vở bài tập Toán 5

Câu 2. Tính

a, 300 + 20 + 0,08

b, 25 + 0,6 + 0,07

c, 600 + 30 + 6/100

d, 66 + 9/10 + 4/100

Câu 3. Một kho gạo có 246,7 tấn gạo. Người ta đã chuyển thêm vào kho một số gạo bằng 1/10 số gạo hiện có trong kho. Hỏi sau khi chuyển trong kho có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Câu 4. Tính

2242,82 : 100 + 37411,8 : 1000 = ........................

>> Tham khảo chi tiết bài tập: Bài tập Toán lớp 5: Phép chia số thập phân (tiếp theo)

Đáp án và hướng dẫn giải vở bài tập Toán 5 bài 65

Câu 1. Tính nhẩm rồi so sánh kết quả (theo mẫu)

 Giải vở bài tập Toán 5

Câu 2

a, 300 + 20 + 0,08 = 320,08

b, 25 + 0,6 + 0,07 = 25,67

c, 600 + 30 + 6/100 = 600 + 30 + 0,06 = 630,06

d, 66 + 9/10 + 4/100 = 66 + 0,9 + 0,04 = 66,94

Câu 3.

Bài giải

Số gạo đã chuyển đến kho là:

246,7 : (1/10) = 24,67 (tấn)

Số gạo hiện có trong kho là:

246,7 + 24,67 = 271,37 (tấn) = 271370 (kg)

Đáp số: 271 370 (kg)

Câu 4. Tính

2242,82 : 100 + 37411,8 : 1000 = 2242,82 : 100 + 3741, 18 : 100

= (2242,82 + 3741,18) : 100

= 5984 : 100

= 59,84

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 5 bài 66: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

Đánh giá bài viết
169 27.868