Giải vở bài tập Toán 5 bài 66: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

210 23.497

Giải vở bài tập Toán 5 bài 66

Giải vở bài tập Toán 5 bài 66: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân trang 82 Vở BT Toán 5 có đáp án chi tiết cho từng bài tập. Lời giải bài tập Toán 5 VBT này sẽ giúp các em học sinh luyện tập, thực hành các dạng bài tập chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương là số thập phân.

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3 trang 82 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1

Câu 1. Đặt tính rồi tính

75 : 4

102 : 16

450 : 36

Câu 2. Một ô tô chạy trong 4 giờ được 182km. Hỏi trong 6 giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu ki-lô-mét?

Câu 3. Một đội công nhân trong 3 ngày đầu, mỗi ngày sửa được 2,05km đường tàu, trong 5 ngày sau, mỗi ngày sửa được 2,17km đường tàu. Hỏi trung bình mỗi ngày đội công nhân đó sửa được bao nhiêu ki-lô-mét đường tàu?

Đáp án và hướng dẫn giải vở BT Toán 5 tập 1

Câu 1. Đặt tính rồi tính 

Giải vở bài tập Toán 5

Câu 2.

Bài giải

Số ki-lô-mét ô tô chạy trong một giờ là:

182 : 4 = 45,5 (km)

Số ki-lô-mét ô tô chạy trong 6 giờ là:

45,5 x 6 = 273 (km)

Đáp số: 273km

Câu 3.

Bài giải

Số ki-lô-mét đường tàu đội công nhân sửa trong 3 ngày là:

2,05 x 3 = 6,15 (km)

Số ki-lô-mét đường tàu đội công nhân sửa trong 5 ngày là:

2,17 x 5 = 10,85 (km)

Số ki-lô-mét đường tàu đội công nhân sửa trong 8 ngày là:

6,15 + 10,85 = 17 (km)

Trung bình mỗi ngày đội công nhân đó sửa được:

17 : 8 = 2,125 (km)

Đáp số: 2,125km

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 5 bài 67: Luyện tập

Đánh giá bài viết
210 23.497
Giải Vở Bài Tập Toán 5 Xem thêm