Giải vở bài tập Toán 5 bài 7: Ôn tập phép cộng và phép trừ hai phân số

22 6.233

Giải vở bài tập Toán 5 bài 7

Giải vở bài tập Toán 5 bài 7: Luyện tập Phép cộng và phép trừ hai phân số Vở bài tập Toán 5 tập 1 trang 9 có đáp án chi tiết, đầy đủ cho từng bài tập giúp cho các em học sinh luyện tập cách cộng trừ hai phân số, quy đồng hai phân số. Mời các emm học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài tập trang 9 vở bài tập Toán 5 tập 1

Câu 1. Tính

a) \frac{4}{10} + \frac{7}{10} =.................... ;                \frac{18}{5} - \frac{4}{5} =..................   

b)

\frac{5}{7} + \frac{4}{9} =.................

\frac{4}{5} - \frac{2}{3} =.................

\frac{9}{11} + \frac{3}{8} =...............

\frac{16}{25} - \frac{2}{5} =.................

Câu 2. Tính

a) 5 + \frac{3}{5} =...............

b)10-\frac{9}{16} =..............

c) \frac{2}{3} - (\frac{1}{6} + \frac{1}{8} )=................

Câu 3. Một thư viện có \frac{60}{100} số sách là sách giáo khoa, \frac{25}{100} số sách là truyện thiếu nhi, còn lại là sách giáo viên. Hỏi sách giáo viên chiến bao nhiêu phần trăm số sách trong thư viện.

>> Tham khảo chi tiết: Bài tập Toán lớp 5: Phép cộng và phép trừ hai phân số

Đáp án bài tập trang 9 vở bài tập Toán 5 tập 1

Câu 1. Tính

a)

\frac{4}{10} + \frac{7}{10} = \frac{4+7 }{10} = \frac{11}{10}

\frac{18}{5} - \frac{4}{5} = \frac{18- 4}{5} =\frac{14}{5}

b) 

Mẫu số chung là 63:

\frac{5}{7} + \frac{4}{9} = \frac{5\times 9}{7\times9 } + \frac{4\times7 }{9\times 7} = \frac{45+28}{63} =\frac{73}{63}

Mẫu số chung là 15: 

\frac{4}{5} - \frac{2}{3} =\frac{4\times3 }{5\times3 } - \frac{2\times 5}{3\times5 } = \frac{12- 10}{15} =\frac{2}{15}

Mẫu số chung là 88:

\frac{9}{11}+\frac{3}{8}=\frac{9\times8}{11\times8}+\frac{3\times11}{8\times11}=\frac{72+33}{88}=\frac{105}{88}

Mẫu số chung là 25:

\frac{16}{25}-\frac{2}{5}=\frac{16}{25}-\frac{2\times5}{5\times5}=\frac{16-10}{25}=\frac{6}{25}

Câu 2. Tính

a)

5\ +\ \frac{3}{5}=\frac{5}{1}+\frac{3}{5}=\frac{5\times5}{1\times5}+\frac{3}{5}=\frac{25+3}{5}=\frac{28}{5}

b)

10-\frac{9}{16}=\frac{10}{1}-\frac{9}{16}\ =\ \frac{10\times16}{1\times16}-\frac{9}{16}=\frac{160-9}{16}=\frac{151}{16}

c) MSC:24 

\frac{2}{3}-\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{8}\right)=\frac{2}{3}\ -\ \left(\frac{1\times4}{6\times4}+\frac{1\times3}{8\times3}\right) 

=\frac{2}{3}\ -\left(\frac{4+3}{24}\right)=\frac{2}{3}-\frac{7}{24}=\frac{2\times8}{3\times8}-\frac{7}{24}=\frac{16}{24}-\frac{7}{24}

=\frac{16-7}{24}=\frac{9}{24}=\frac{3}{8}

Câu 3

Phân số chỉ tổng số sách giáo khoa và truyện thiếu nhi là: 

\frac{60}{100}+\frac{25}{100}=\frac{85}{100} (số sách của thư viện)

Phân số chỉ số sách giáo viên có trong thư viện là: 

\frac{100}{100}-\frac{85}{100}=\frac{15}{100} (số sách của thư viện)

Đáp số: \frac{15}{100} số sách của thư viện là sách giáo viên

 Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 5 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
22 6.233
Giải Vở Bài Tập Toán 5 Xem thêm