Giải vở bài tập Toán 5 bài 72: Luyện tập chung

196 32.679

Giải vở bài tập Toán 5 bài 72

Giải vở bài tập Toán 5 bài 72: Luyện tập chung trang 88 Vở bài tập Toán 5 có lời giải và đáp án chi tiết cho từng bài tập SBT cho các em học sinh tham khảo luyện tập, rèn kỹ năng giải Toán các phép cộng, trừ, nhân, chia số thập phân. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 4 trang 88 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1

Câu 1. Tính

a) 300 + 5 + 1,04

=......................

b) 45 + 0,9 + 0,008

=.............................

c) 230+4+\frac{3}{10}+\frac{7}{100}

=...............................

d) 500+7+\frac{9}{1000}

=.............................

Câu 2. >; <; =

54,01\ ....\ 54\frac{1}{10}               4\frac{1}{25}\ .....\ 4,25

3,41\ ....\ 3\frac{1}{4}                 9\frac{4}{5}\ ....\ 9,8

Câu 3. Tìm x

a) 9,5 × x = 47,4 + 24,8

b) x : 8,4 = 47,04 − 29,75

Câu 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a)

 Giải vở bài tập Toán 5

Phép chia này có thương là 3,94, số dư là:

A. 6      B. 0,6        C. 0,06        D. 0,006

b)

 Giải vở bài tập Toán 5

Phép chia này có thương là 1,291, số dư là:

A. 13      B. 1,3       C. 0,13        D. 0,013

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1. Tính

a) 300 + 5 + 1,04

= 305 + 1,04

= 305, 14

b) 45 + 0,9 + 0,008

= 45,9 + 0,008

= 45, 908

c)

= 230 + 4 + 0,3 + 0,07

= 230 + 4,37

= 234,37

d)

= 500 + 7,009

= 507,009

Câu 2. >; <; =

54,01\ <\ 54\frac{1}{10}             4\frac{1}{25}\ <\ 4,25

3,41\ >\ 3\frac{1}{4}                 9\frac{4}{5}\ =\ 9,8

Câu 3. Tìm x

a)

9,5 × x = 47,4 + 24,8

9,5 × x = 72,2

x = 72,2:9,5

x = 7,6

b)

x : 8,4 = 47,04 − 29,75

x : 8,4 = 17,29

x = 17,29 × 8,4

x = 145,236

Câu 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a)

Khoanh vào C: 0,06

b)

Khoanh vào D: 0,013

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 5 bài 73: Luyện tập chung tiếp theo

Đánh giá bài viết
196 32.679
Giải Vở Bài Tập Toán 5 Xem thêm