Giải vở bài tập Toán 5 bài 83: Giới thiệu máy tính bỏ túi

70 18.590

Giải vở bài tập Toán 5 bài 83

Giải vở bài tập Toán 5 bài 83: Giới thiệu máy tính bỏ túi trang 102 Vở bài tập Toán 5 có lời giải chi tiết cho từng bài tập SBT cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện các dạng bài tập sử dụng máy tính bỏ túi để tính toán, kiểm thử lại các phép tính. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 3 trang 102 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1

Câu 1. Thực hiện các phép tính sau, rồi kiểm tra lại kết quả bằng máy tính bỏ túi

Giải vở bài tập Toán 5

Câu 2. Sử dụng máy tính bỏ túi để đổi các phân số sau thành tỉ số phần trăm

a) 7/16 =......…

b) 27/45 =........…

c) 123/80 =.......…

Câu 3. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

Hãy ấn lần lượt các phím sau:

 Giải vở bài tập Toán 5

a) Kết quả thu được là:

b) Kết quả đó là giá trị của biểu thức

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1. Thực hiện các phép tính sau, rồi kiểm tra lại kết quả bằng máy tính bỏ túi

 Giải vở bài tập Toán 5

Câu 2. Sử dụng máy tính bỏ túi để đổi các phân số sau thành tỉ số phần trăm

a) 7/ 16 = 43,75%

b) 27/45 = 60%

c) 123/80 = 153,75%

Câu 3. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

Hãy ấn lần lượt các phím sau:

 Giải vở bài tập Toán 5

a) Kết quả thu được là: 9,35

b) Kết quả đó là giá trị của biểu thức: 3 x 6 : 1,6 – 1,9

Các bạn tham khảo và luyện tập thêm: Giải bài tập trang 81, 82 SGK Toán 5: Giới thiệu máy tính bỏ túi

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 5 bài 84: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải Toán về tỉ số phần trăm 

Đánh giá bài viết
70 18.590
Giải Vở Bài Tập Toán 5 Xem thêm