Giải vở bài tập Toán 5 bài 92: Luyện tập Diện tích hình thang

191 34.285

Giải vở bài tập Toán 5 bài 92

Giải vở bài tập Toán 5 bài 92: Luyện tập Diện tích hình thang trang 6, 7 Vở bài tập Toán 5 tập 2 có đáp án chi tiết cho các em học sinh ôn tập cách tính diện tích hình thang. Vận dụng công thức tính diện tích hình thang vào các bài toán liên quan.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 6, 7 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 2

Câu 1. Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Hình thang

Đáy bé

Đáy lớn

Chiều cao

Diện tích

15 cm

10 cm

12 cm

 

4/5 m

1/2m

2/3m

 

1,8dm

1,2dm

0,6dm

 

Câu 2.

a. Một hình thang có diện tích 20m2, đáy lớn 55dm và đáy bé 45dm. Tính chiều cao của hình thang.

b. Tính trung bình cộng hai đáy của một hình thang, biết rằng diện tích hình thang bằng 7m2 và chiều cao bằng 2m.

Câu 3. Một thửa ruộng hình thang có đáy bé 26m, đáy lớn hơn đáy bé 8m, đáy bé hơn chiều cao 6m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70,5kg thóc. Hỏi thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc trên thửa ruộng đó?

Câu 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Cho hình chữ nhật ABCD có các kích thước như hình vẽ bên:

Giải vở bài tập Toán 5

Diện tích phần đã tô đậm của hình chữ nhật là………… cm2

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

Diện tích hình thang ô trống thứ nhất:

Giải vở bài tập Toán 5

Diện tích hình thang ô trống thứ hai:

Giải vở bài tập Toán 5

Diện tích hình thang ô trống thứ ba:

Giải vở bài tập Toán 5

Hình thang

Đáy bé

Đáy lớn

Chiều cao

Diện tích

15 cm

10 cm

12 cm

150 cm2

4/5 m

1/2m

2/3m

13/30m2

1,8dm

1,2dm

0,6dm

0,93dm2

Câu 2.

Bài giải

a. 20m2 = 2000dm2

Chiều cao hình thang:

Giải vở bài tập Toán 5

b. Trung bình cộng hai đáy hình thang thì bằng diện tích hình thang chia cho chiều cao:

Giải vở bài tập Toán 5

Đáp số: a. 40dm; b. 3,5m

Câu 3.

Bài giải

Đáy lớn của thửa ruộng hình thang là:

26 + 8 = 34 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

26 – 6 = 20 (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang là:

Giải vở bài tập Toán 5

600m2 gấp 6 lần 100m2

Số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó:

6 ⨯ 70,5 = 423 (kg)

Đáp số: 423kg

Câu 4.

Bài giải

Chiều cao của tam giác bằng chiều rộng hình chữ nhật là 4cm.

Cạnh đáy của tam giác:

8 – (2 + 2) = 4 (cm)

Diện tích phần tô đậm là:

4 ⨯ 4 : 2 = 8 (cm2)

Đáp số: 8cm2

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 5 bài 93: Luyện tập chung 

Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập Diện tích Hình Thang hay đề thi học kì 1 lớp 5 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
191 34.285
Giải Vở Bài Tập Toán 5 Xem thêm