Giải vở bài tập Toán 5 bài 98: Luyện tập Diện tích hình tròn

62 16.745

Giải vở bài tập Toán 5 bài 98

Giải vở bài tập Toán 5 bài 98: Luyện tập Diện tích hình tròn trang 14 Vở bài tập Toán 5 tập 2 có đáp án chi tiết giúp các em học sinh luyện tập biết vận dụng và tính diện tích hình tròn vào các bài tập liên quan. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 14 vở bài tập Toán 5 tập 2

Câu 1. Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Hình tròn

(1)

(2)

Bán kính

20cm

0,25m

Chu vi

   

Diện tích

   

Câu 2. Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Hình tròn

(1)

(2)

Chu vi

31,4cm

9,42m

Diện tích

   

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

 Giải vở bài tập Toán 5

Diện tích phần tô đậm của hình chữ nhật là:

A. 6,785dm2

B. 13,85dm2

C. 5,215dm2

D. 6dm2

Đáp án và hướng dẫn giải Vở bài tập Toán 5 bài 98

Câu 1.

Chu vi hình tròn (1): C = r ⨯ 2 ⨯ 3,14 = 20 ⨯ 2 ⨯ 3,14 = 125,6cm

Diện tích hình tròn (1): S = r ⨯ r ⨯ 3,14 = 20 ⨯ 20 ⨯ 3,14 = 1256cm2

Chu vi hình tròn (2): C = 0,25 ⨯ 2 ⨯ 3,14 = 1,57m

Diện tích hình tròn (2): S = 0,25 ⨯ 0,25 ⨯ 3,14 = 0,19625m2

Hình tròn

(1)

(2)

Bán kính

20cm

0,25m

Chu vi

125,6cm

1,57m

Diện tích

1256cm2

0,19625m2

Câu 2.

Đường kính hình tròn (1): d = C : 3,14 = 31,4 : 3,14 = 10cm

Bán kính hình tròn (1): r = 10 : 2 = 5cm

Diện tích hình tròn (1) : S = 5 ⨯ 5 ⨯ 3,14 = 78,5cm2

Đường kính hình tròn (2) : d = 9,42 : 3,14 = 3m

Bán kính hình tròn (2): r = 3 : 2 = 1,5m

Diện tích hình tròn (2): S = 1,5 ⨯ 1,5 ⨯ 3,14 = 7,065m2

Hình tròn

(1)

(2)

Chu vi

31,4cm

9,42m

Diện tích

78,5cm2

7,065m2

Câu 3.

Bài giải

Diện tích hình tròn là:

0,5 ⨯ 0,5 ⨯ 3,14 = 0,785 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật là:

3 ⨯ 2 = 6 (cm2)

Diện tích phần tô đậm là:

6 – 0,785 = 5,215 (m2)

Chọn đáp án C

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 5 bài 99: Luyện tập chung diện tích hình tròn, chu vi hình tròn 

Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập Diện tích hình tròn, chu vi hình tròn hay đề thi học kì 1 lớp 5 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
62 16.745
Giải Vở Bài Tập Toán 5 Xem thêm